Vattenkvalitet

Vattenkvalitet delas in i 5 kategorier. Vattenkvaliteten kan bestämmas utifrån ett antal egenskaper. De viktigaste egenskaperna är:

  • Ingredienser
    Mängden naturliga salter, organiska ämnen, partiklar och gaser i vattnet.
  • Konduktivitet
    Vattnets förmåga att leda en elektrisk ström. Normalt dricksvatten har vanligtvis en konduktivitet runt 500 µS/cm, men det varierar avsevärt. RO-permeat har typiskt en konduktivitet under 20 µS/cm.
  • Applikation
    Kraven på vattenkvaliteten beroende på applicering som sköljvatten, kylvatten, ingrediensvatten etc.

Vattenbehandlingssystem från EUROWATER kan producera rätt vattenkvalitet för alla applikationer - från råvatten till ultrarent vatten.

Click on the relevant water quality for more information.

Dricksvatten

Konduktivitet
30-800 µS/cm

Avhärdat vatten

Konduktivitet
30-800 µS/cm

Demineraliserat vatten

Konduktivitet
5-30 µS/cm

Avgasat vatten

Konduktivitet
5-30 µS/cm

Ultrarent vatten

Konduktivitet
0.06-0.2 µS/cm

keyboard_arrow_up