SILEX with vessel installation

SILEX med kärl

Med SILEX har du obegränsad tillgång till demineraliserat vatten av hög kvalitet - och du undviker inköp, hantering och bortskaffande av plastflaskor med vatten.

Denna SILEX-enhet är ett kärl med jonbytare. Demineraliserat vatten produceras när vatten passerar genom kärlet. När jonbytarmassans kapacitet är förbrukad skickas kärlet för regenerering.

Vi hanterar regenerationen
Regenereringen hanteras på EUROWATER-fabriken. På detta sätt undviker du lagring och hantering av kemikalier. Du behöver bara byta ut SILEX-kärlet med ett laddat kärl och du är redo.

Kapacitet
SILEX med kärl kan leverera upp till 420 liter demineraliserat vatten per timme. Kapaciteten beror på inloppsvattnets kvalitet. Vid ett inloppsvatten med 20 ° dH totalt upplösta fasta ämnen är kapaciteten 1135 liter. Om du behöver högre flöden eller större kapacitet kan vi också erbjuda dig detta.

Därför ska du välja en SILEX med kärl

Kompakt och sparar plats

check-circle-1

Hygienisk design med slutet kärlsystem

check-circle-1

Ingen kemisk hantering

check-circle-1

Miljövänlig lösning utan plastflaskor

check-circle-1

Enkel regeneration

När konduktiviteten är högre än kravet eller om jonbytarna är slut måste kärlet bytas ut enligt dessa steg:

  1. Töm kärlet på vatten
  2. Lämna tillbaka det uttömda kärlet till EUROWATER för regenerering
  3. Sätt i ett nytt regenererat kärl
  4. Öppna ventiler och få tillgång till demineraliserat vatten

För att säkerställa en kontinuerlig tillförsel av demineraliserat vatten rekommenderar vi att du har ett extra kärl som reserv.

Regeneration of SILEX with vessel

Tillval

Manöverpanel för enkel användning

För att säkerställa låg transportvikt och säker hantering måste kärlet dräneras före regenerering. En manöverpanel gör det enkelt att tömma kärlet före regenerering. Manöverpanelen säkerställer också enkel sköljning och anslutning / frånkoppling av kärlet.

Produktöversikt

SILEX med kärl system består av två enheter.
Ladda ner broschyr SILEX 11 & 21 och läs mer om kärlsystemet och tillval.

Ladda ner broshyr

 

 

SILEX 11

Max. flöde:240 l/h
Kapacitet:1300 l at 10 °GH
Konduktivitet:<0.2 μS/cm
Transport vikt:15 kg.
In- / utanslutning:dia. 10 mm slang
Mått:Diameter: 23,7 cm
Height: 40 cm

Ladda ner instruktioner

SILEX 11

SILEX 21

Max. flöde:420 l/h
Kapacitet:2270 l at 10 °GH
Konduktivitet:<0.2 μS/cm
Transport vikt:24 kg.
In- / utanslutning:dia. 10 mm slang
Mått:Diameter: 23,7 cm
Height: 60 cm

Ladda ner instruktioner

SILEX 21

Demineraliserat vatten för läkare

Utrustning som används för examination kan steriliseras i en autoklav. Demineraliserat vatten krävs för korrekt funktion och ett hygieniskt resultat.

Kontakta oss för mer information

Högkvalitetsvatten för tester

Demineraliserat vatten är ett nödvändigt verktyg för laboratorietillämpningar och testning. Vattnet är nästan fritt från alla upplösta mineraler och konduktiviteten kan vara mindre än 0,2 µS / cm.

Kontakta oss för mer information

Demineraliserat vatten för skolor

När man undervisar i kemi innebär många experiment att använda demineraliserat vatten. SILEX ger enkel tillgång till demineraliserat vatten - utan personalhantering.  

Kontakta oss för mer information

Tillgång till demineraliserat vatten - Enkelt

Förse dig med eget demineraliserat vatten och låt oss hantera regenereringen. Vårt erfarna team av försäljnings- och serviceingenjörer är redo att hjälpa dig.

keyboard_arrow_up