CO2 degasser at heat and power plant

CO2-avgasare

CO2-avgasning är en effektiv och ekonomisk teknik för att minska koldioxidhalten i vatten. Den kräver mycket lite underhåll, använder inga förbrukningsvaror och är baserad på beprövad, effektiv teknik. Den är särskilt ekonomisk för högre vattenflöden och är naturligt korrosionsfri.

Avgasaren används vanligtvis för att öka filtreringskapaciteten i en annan vattenbehandlingsanläggning eller öka pH-värdet genom att minska den lösta koldioxidhalten före nästa behandlingssteg.

Fördelarna med en CO2-avgasare

Låg driftskostnad

Det låga tryckfallet i kärlet gör det möjligt att avgasa upp till 70 m3/h vatten med en hög volym av luft som har lågt tryck. Detta resulterar i ett mycket lågt pris per m3 avgasat vatten.

graph-stats-descend

Inga förbrukningsvaror

Det enda media som behövs för att avgasa vattnet är atmosfärisk luft i kombination med plastfyllningen.

lab-tube

Kontinuerligt flöde

Det finns inga ansamlingar, avlagringar eller ackumulering av material som kräver backspolning eller tömning.

button-loop-arrow

Korrosionsfri

Kärlet är tillverkat av polypropylen som inte korroderar eller bryts ner, vilket ger en lång livslängd för produkten.

shield-add

Ett brett utbud av standardenheter

Vårt produktsortiment består av ett antal standardiserade CO2-avgasare med flödeshastigheter upp till 70 m3/h.

Enheterna levereras med dokumentation för enkel installation, drift och underhåll.

Kontakta ditt lokala försäljnings- och servicekontor för datablad och ytterligare information.

Kontakta oss

CO2-avgasare från EUROWATER

  • Processtorn med fyllmaterial
  • Reservoar för avgasat vatten
  • Kompressor för tryckluft
  • Nivåövervakning av vattentillförseln
  • Torrkörningsbrytare för vattenpump
  • Överflödesskydd för hög vattennivå i reservoaren

 

Hur det fungerar

Processen för CO2-avgasning

Vattnet distribueras uppifrån och rinner genom en uppsättning fyllningsringar av plast.

Luft tillförs samtidigt med en kompressor från botten och stiger i ett motströmsflöde upp genom fyllningsringarna, vilket resulterar i en överflyttning av CO2 från vattnet.

Eftersom koldioxidens partialtryck i atmosfärisk luft är lägre än partialtrycket för löst koldioxid i vattnet kommer koldioxid att överföras från vattnet till luften. Den resulterande luft- och koldioxidblandningen kommer ut genom toppen - det avgasade vattnet kommer ut genom botten.

Användningsområden för CO2-avgasare

Referens
CO2-avgasning av pannvatten


För produktion av gelatin krävs rent demineraliserat vatten och ånga av livsmedelskvalitet. Detta uppnås genom att använda tekniken UPCORE™ i kombination med CO2-avgasning.


Läs mer om anläggningen

 

Få den optimala lösningen

Val av anläggning beror på applikation, vattenkvalitet och vattenförbrukning. Vi står till din tjänst för att säkerställa den optimala lösningen baserat på vår expertis. Fyll i formuläret och låt oss kontaka dig.


 

Vi hanterar din information enligt GDPR. Läs om vår sekretesspolicy.

 

keyboard_arrow_up