Selektivt jonbyte av tungmetaller

Selektiva jonbytaranläggningar tar bort vissa tungmetaller från avloppsvattnet. Anläggningarna används i industrier där återstoden av tungmetaller är för stor för att uppfylla myndigheternas krav på avfallshantering.

Selektivt jonbyte bör således betraktas som ett komplement till ett konventionellt avloppsreningsverk och inte som en ersättning för detta.

Krav på behandling av avloppsvatten

Det konventionellt behandlade avloppsvattnet får inte innehålla starka komplexbildande ämnen som CYAN, EDTA och NTA. Dessa medel binder metallerna så att absorptionen på den selektiva jonbytaren inte sker. Dessutom är det ofta nödvändigt att justera pH-värdet till en nivå, där man kan vara säker på att metallerna uppträder i upplöst form och inte som partiklar.

Kontakta EUROWATER för ytterligare vägledning.

Kontaka ditt EUROWATER kontor

task-checklist-check

Anläggningskonstruktion

Förfiltrering

Förfiltrering är nödvändig för uppsamling av metallhydroxidslam innan avloppsvattnet behandlas ytterligare i de två seriekopplade jonbytartankarna. Ett hydroantrasitfilter är lämpligt för förfiltreringsbehandlingen.

Jonbytestankar

Det förbehandlade avloppsvattnet leds till de två seriekopplade jonbytartankarna. Alla tvåvärda metaller, såsom t.ex. koppar, nickel, bly och zink, samlas selektivt av jonbytarna. De ofarliga salterna passerar obegränsat genom jonbytarna utan att ladda dem.

Automatisk regenerering

När ett metalgenombrott mäts efter den första jonbytestanken utdrivs de uppsamlade metallerna med saltsyra under en regenereringsprocess. Regenereringen fortskrider automatiskt med nyttvatten och regenereringscattnet leds tillbaka till det konventionella avloppsreningsverket.

Referens

Behandling av rökgaskondensat

Rökgaskondensat är avloppsvatten som innehåller en stor mängd tungmetaller och organiska föroreningar. Ett biomassaverk i Sverige behandlar vattnet med vattenbehandlingsteknik från EUROWATER innan det släpps ut till mottagaren.

Läs mer om installationen

Behåll kvaliteten med metallanalys

Utsläppsvärden på mindre än 0,1 mg / l per metall på tvåvärda metaller är möjliga, under förutsättning att det konventionella avloppsreningsverket och den selektiva jonbytesanläggningen fungerar och bibehålls på ett optimalt sätt.

Kontrollmätning bör utföras regelbundet efter den första och sista tanken, eftersom olyckor i det konventionella avloppsreningsverket kan inträffa och därmed öka jonbytarnas belastning.

En metallanalys av avloppsvattnet kan vara svår att göra, och vi rekommenderar därför att du söker råd från din miljörådgivare eller ditt laboratorium.

Kontakta oss för ytterligare vägledning

Få den optimala lösningen

Val av anläggning beror på applikation, vattenkvalitet och vattenförbrukning. Vi står till din tjänst för att säkerställa den optimala lösningen baserat på vår expertis. Fyll i formuläret och låt oss kontaka dig.


 

Vi hanterar din information enligt GDPR. Läs om vår sekretesspolicy.

 

keyboard_arrow_up