Silt Density Index-mätning

Mätningar av Silt Density Index (SDI) utförs för relativt rena vattenförsörjningar (vatten från vattenverk) för att bestämma innehållet av kolloider, vilket indikerar hur snabbt ett NF- eller RO-membran kommer att täppas till (nedsmutsning).

Eftersom kolloidala material varierar avsevärt i form och karaktär är mätningarna bara normativa. Metoden anses dock vara den mest tillämpliga för förutsägelser av riskerna med nedsmutsning av RO- och NF-membran.

SDI-beräkning

Använd följande procedur för att beräkna SDI.


Infoga värdena uppmätta för ti och tf:

ti = den tid det tar att tappa 100 ml.
tf = den tid det tar att tappa 100 ml efter att ha filtrerat i 15 minuter.
T = den totala testtiden (alltid 15 minuter)

SDI formal

Video Guide 

Hur man mäter Silt Density Index

SDI-mätutrustning

EUROWATER erbjuder en SDI-mätutrustning med högkvalitativa komponenter för en noggrann SDI-analys.

Kontakta ditt EUROWATER försäljnings- och servicekontor för mer information.

Kontakta oss

Equipment for SDI measurement

Referensblad för beräknad SDI

Arket visar vanliga mätningar för snabb referens. För tillförlitliga resultat måste minst två mätningar ha liknande SDI-värden (+/- 0,5).

Exempel:

SDI1 = 3, SDI2 = 3,5: Mätningen är acceptabel
SDI1 = 3, SDI2 = 3,7: Mätningen är INTE acceptabel

SDI = 0-3: Standardvillkor gäller.
SDI = 3-5: Speciel driftdata för återvinning och permeatflöde gäller enligt anvisningarna i anläggningen.
SDI = 5-6: Vattnet är inte lämpligt för en NF- eller RO-anläggning såvida inte kolloidinnehållet reduceras genom kompletterande förbehandling, dvs flockulering.

Quick index for SDI measurements

Filter som används för mätning

Filtren visar hur kolloider och suspenderade fasta ämnen kan smutsa ner mätutrustningens filter.
Vatten med SDI> 5 (högre) är olämpligt för RO- eller NF-behandling.

Filter used for SDI test

Om ditt vatten inte är lämpligt för RO och NF

Vatten med SDI över 5 är olämpligt för RO- eller NF-behandling. Men korrekt förbehandling eller alternativ teknik kan ge dig demineraliserat vatten.

Påsfilter

Förbehandling är nödvändig för att skydda och förlänga membranens livslängd. Ett påsfilter har en robust design och uppfyller kraven på flöden och utrymme.

Se påsfilter 

Bag filters for pre-treatment before reverse osmosis

Tryckfilter

Ett tryckfilter kan också fungera som ett förfilter till RO eller NF. Innehållet av metall och salter i inloppsvattnet bestämmer det valda filtermaterialet. 

Se tryckfilter

Pressure filter as pre-filter before RO or NF

Avhärdare

Förhindra att hårdhetsmineraler täcker membranen genom avhärdning. Avhärdning kan också uppnås genom dosering av antiskalanter som håller hårdhetsmineralerna upplösta.

Se avhärdare

Softening unit SMP for removal of hardness

Aktivt kolfilter

Ett filter med en densitet av 1 µ skyddar RO-membranen mot suspenderade fasta ämnen. Fritt klor i vattnet kan avlägsnas i ett aktivt kolfilter. 

Se aktivt kolfilter 

Activated carbon filter typer ACM for removal of free chlorine

Demineraliserare

En demineraliserare kräver ingen speciell förbehandling av inloppsvattnet för att uppnå demineraliserad vattenkvalitet. Anläggningen är mycket robust och använder ett två-kolumn jonbytessystem.

Se demineraliserare

Kontakta oss för ytterligare vägledning

Vår försäljnings- och serviceorganisation är redo att vägleda dig till en optimal lösning baserat på ditt SDI-värde. Kontakta oss för mer information.

keyboard_arrow_up