Vattenbehandling för industriella ångpannor

Kvaliteten på matningsvattnet såväl som spädvattnet är av stor vikt för att upprätthålla driftsäkerhet och förlänga livscykeln för rörsystem och pannor.

Den optimala lösningen för industriell pannvattenbehandling

För att upprätthålla hög renhetsgrad av matningsvattet och vattenflödet består ett optimalt pannvattenbehandlingssystem av tryckfilter, avhärdningsanläggning, omvänd osmos och termisk avgasare.

Användning av vanligt hårt vatten som spädvatten för en ångpanna kommer att orsaka utfällning av kalksten på pannans värmeområde. Det ökar energiförlusten och mängden syra som krävs för rengöring av pannan inuti.

Genom att avhärda vattnet förhindras skalning men innehållet av bikarbonat i råvattnet passerar avhärdningsanläggningen. I pannan delas bikarbonatet i koldioxid (CO2) och natriumhydroxid (NaOH) vilket skapar frätande kondensat och ökar behovet av nedblåsning. Problemet kan undvikas genom att ta bort saltinnehållet i spädvattnet i en omvänd osmosanläggning eller i en tvåkolumnjonbytesanläggning för att få demineraliserat vatten som sedan avgasas med en termisk avgasare.

1. Råvatten

Tryckfiltrering av råvatten.

Borttagning
Järn (Fe ++)
Mangan (Mn ++)

2. Avhärdning

Avhärdning genom jonbyte.

Borttagning
Kalcium (Ca ++)
Magnesium (Mg ++)

3. Demineralisering

Demineraliserat vatten genom omvänd osmos.

Borttagning
98% salter                Kalium (K +)
Natrium (Na +)      Klorid (CI-)
Nitrat (NO3-)         Sulfat (SO4--)
Kiselsyra (SiO4-)  Alkalinitet (HCO3-)

4. Vattentank

Lagring av demineraliserat vatten.

5. Avgasning

Avlägsnande av gaser med termisk avgasare.

Borttagning
Koldioxid (CO2)
Syre (O2)
 

6. Doseringspump

Pump för dosering av kemikalier för att bibehålla pannans drift.

7. Ångpanna

Vattnet värms upp för att skapa ånga av hög kvalitet.

8. Produktion

 Kondensvatten leder till vattentanken (a). Ånga för förvärmning leder till den termiska avgasaren (b).

Minimera pannans nedblåsning och spara vatten och energi

Nedblåsning av ångpannor är nödvändig för att följa specifikationerna från pannleverantörerna angående innehållet av salt (specifik vikt) och alkaliniteten (P-värdet) i pannvattnet. Volymen av nedblåsning bestäms av pannans typ, arbetstryck och kvaliteten på vattenbehandlingen av matnings- och spädvattnet.

I högkvalitativt pannvatten är halterna av suspenderat och totalt upplöst fast ämne (TDS) nere till ett minimum. Detta minimerar nedblåsningsvolymen och minskar härmed energiförlusten, eftersom temperaturen på nedblåsningsvätskan är densamma som ångan som genereras i pannan. Lägre nedblåsningshastighet minskar också vatten och kemikaliebruk, vilket sparar pengar och vatten.

Produkt inspiration

Avgasa för att minimera korrosion

Upplöst syre är mycket frätande och är en av de oönskade orenheterna att tänka på när man väljer rätt vattenbehandling för industriella ångpannor. Eftersom avhärdning och demineralisering inte minskar gasernas partiella tryck kommer vattnet ofta att vara mättat med syre från vattenverket.

Läs mer om termiska avgasare

Dealkaliserare

Vattnets alkalinitet är en viktig faktor när man producerar varor inom livsmedels-, dryckes- och textilindustrin och ännu mer i panndrift. Genom dealkalisering minskar bikarbonatets hårdhet, vilket reducerar saltinnehållet i vattnet med cirka 75%.

Se dealkaliseringslösningar

Referens

Vattenförbrukning minskad med 75%

Arla, det största livsmedelsföretaget inom mejeriprodukter i Danmark, har minskat sin vattenförbrukning med mer än 75% med RO-PLUS-tekniken från EUROWATER. Demineraliserat vatten används för ångpanna, laboratoriebruk och intern kylning i påfyllningsmaskinen. Ökad vattenåtervinning minskar också deras förbrukning av salt och energi samt sänker driftskostnaderna.

Läs mer om vattenförbrukning hos Arla Mejeri

Hur kan vi hjälpa till?

Vårt team av specialister är redo att svara på dina frågor om vattenbehandlingsanläggningar.

keyboard_arrow_up