PFAS - Per-och polyflourerade alkylsubstanser

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp fluorerade föreningar som nu finns nästan överallt. PFAS har under lång tid använts inom industrin bland annat till impregnering av kläder, skor och brandskum. Bland de vanligaste förekommande PFAS föreningarna finns PFOS och PFOA.

På senare år har hälsoproblem kopplats till höga halter av PFAS och idag görs åtgärder för att behandla mark och vatten med en hög halt av PFAS. I Sverige har diskussion om PFAS förts och riktlinjer finns för dricksvatten. Även inom EU diskuteras PFAS som nu är inkluderat i det nya dricksvattendirektivet.

Problem kopplat till PFAS

 

Hälsorisk

I områden med höga halter av PFAS i dricksvattnet har man sett en direkt koppling mellan föroreningen och hälsoproblem.

Lång nedbrytningstid

PFAS-ämnen har en lång nedbrytningstid därför görs åtgärder för att reducera utsläpp samt behandling av dricksvatten för att reducera halten.

Speciell behandling

Traditionella vattenverk är inte avsedda för att reducera PFAS därför krävs specifika behandlingsmetoder för att reducera höga halter.

Behandling med jonbytare

Ett filter med jonbytarmassa fångar upp PFAS ämnen från vattnet via jonbytesteknik. När jonbytarmassan är mättad byts den ut.

Flertalet olika filter kan användas vid denna teknik. Kontakta oss för vägledning till din bästa lösning.

 

Kontakta oss

Tryckfilter med aktivt kol

PFAS kan reduceras i ett tryckfilter med ett filtermaterial baserat på aktivt kol. Aktivt kol är en naturlig produkt gjord av sten, trä eller kokosnötskal. Ett filter med aktivt kol kan effektivt reducera halten av PFAS.

Tryckfilter finns tillgängliga i rostfritt stål eller med beläggning.

Läs mer om tryckfilter

Behandling med nanofilter

Nanofiltrering är en membranteknik som reducerar mängden lösta salter i vatten och med rätt membran är nanofilter en utmärkt lösning för att reducera PFAS.

Nanofilter som metod ska kombineras med andra tekniker för att hantera PFAS i rejektvattnet.

 

 

Läs mer om nanofiltrering

Vattenbehandling i container

En vattenbehandlingsanläggning i container är en komplett lösning redo att installeras på plats.

Se vattenbehandling i container

Ladda ner vår PFAS broschyr

Mer information om PFAS och behandlingsalternativ

Ladda ner broschyr


Vill du veta mer om PFAS?

PFAS är ett problem som uppmärksammas mer och mer. Vi är med i utvecklingen och tar fram lösningar för dina utmaningar.

Kontakta vår specialist Paul Jacobsson för mer information, åtgärder och behandling av vatten relaterat till PFAS.

Paul Jacobsson

phone036-38 77 88

mailpja.se@eurowater.com

Paul Jacobsson

Få den optimala lösningen

Val av anläggning beror på applikation, vattenkvalitet och vattenförbrukning. Vi står till din tjänst för att säkerställa den optimala lösningen baserat på vår expertis. Fyll i formuläret och låt oss kontaka dig.


 

Vi hanterar din information enligt GDPR. Läs om vår sekretesspolicy.

 

keyboard_arrow_up