EUREX mixed-bed unit on-site

EUREX

EUREX är en mixed-bed enhet som består av en kolonn som innehåller jonbytarmassa. När vatten passerar genom jonbytarmassan byts de lösta salterna i vattnet ut mot vätejoner och hydroxyljoner, som kombineras för att bilda vatten.

Vi kan hantera regenerationen
Som alternativ kan vi hantera regenerering och massabyte. På detta sätt undviker du lagring och hantering av kemikalier. Du behöver bara byta ut EUREX-kärlet med ett laddat kärl och du är redo.

Applikation
EUREX kan användas för polering av demineraliserat vatten för att uppnå låg konduktivitet. EUREX används också som backup efter EDI i händelse av driftstopp. 

Därför ska du välja EUREX

Kompakt och sparar plats

check-circle-1

Miljövänlig - inget utsläpp av avloppsvatten vid regeneration

check-circle-1

Ingen kemisk hantering

check-circle-1

Högre kapacitet tack vare förbättrad regenerering

check-circle-1

Smidig regeneration

Som alternativ till vissa EUREX enheter kan du låta EUROWATER hantera regenerering och massabyten för din EUREX.

När konduktiviteten är högre än kravet eller om jonbytarna är slut följer du dessa steg:

  1. Töm kärlet på vatten
  2. Lämna tillbaka det uttömda kärlet till EUROWATER för regenerering
  3. Sätt i ett nytt regenererat kärl

Om du behöver kontinuerlig tillförsel av demineraliserat vatten rekommenderar vi att du har en extra EUREX som du byter till direkt när den tömda skickas för regenerering.

Regeneration of EUREX

Produktöversikt

EUREX-systemet består av serierna EUREX och EUREX-H. Kontakta gärna oss för mer information om de enskilda modulerna.  

Ladda ner broschyr EUREX för att läsa mer om kärlen och alternativen.

Ladda ner broschyr

 

 

EUREX

Max. flöde:från 700 upp till 4000 l/h
Drifttryck:6 bar
Konduktivitet:0-20 μS/cm
Kapacitet:  från 37,800 upp till
756,000 l °GH
Transport vikt:70-925 kg.

EUREX

EUREX-H

Max. flöde:från 2700 upp till 14,000 l/h
Drifttryck:6 bar
Konduktivitet:0-20 μS/cm
Kapacitet:  från 145,800 upp till
756,000 l °GH
Transport vikt:200-925 kg.

EUREX-H

Tillval

Manöverpanel för enkel användning

Anslutningar: DN 25/32 mm

Manöverpanelen består av ett PVC-ventilsystem och en konduktivitetsmätare som kontinuerligt mäter konduktiviteten. Panelen är enkel att installera och ventilsystemet underlättar anslutning / frånkoppling av kärlet.

Operating unit for EUREX mixed-bed

Backup efter EDI

Vid ett värme- och kraftverk är den nödvändiga vattenkvaliteten avgörande för att uppnå driftsäkerhet. EUREX är en del av vattenbehandlingslösningen som en backup till EDI.

Om ett strömavbrott drabbar EDI aktiveras EUREX-enheten och säkerställer att problemet inte påverkar vattenkvaliteten.

Polering av demineraliserat vatten

EUREX kan användas för polering av demineraliserat vatten för att få låg konduktivitet. Bilden visar en EUREX som används för polering hos ett kemiföretag. Vattenkvaliteten är en nyckelfaktor för den slutliga produkten.

Gör demineraliserat vatten av hög kvalitet

EUREX ger dig demineraliserat vatten av hög kvalitet - och vi hanterar regenereringen. Vårt erfarna team av försäljnings- och serviceingenjörer är redo att hjälpa dig komma igång.

keyboard_arrow_up