EUREX mixed-bed unit on-site

EUREX

EUREX är en mixed bed enhet som består av en blandning av katjon och anjonbytarharts. När de passerar genom jonbytarmaterialet byts de lösta salterna i vattnet ut med vätejoner och hydroxyljoner, som kombineras för att bilda vatten.

Vi hanterar regenreationen
Regenereringen hanteras på EUROWATER-fabriken. På detta sätt undviker du lagring och hantering av kemikalier. Du behöver bara byta ut SILEX-kärlet med ett laddat kärl och du är redo. 

Application
EUREX kan användas för polering av demineraliserat vatten för att uppnå låg konduktivitet. EUREX används också som backup efter EDI i händelse av driftstopp. 

Därför ska du välja EUREX

Kompakt och sparar plats

check-circle-1

Begränsa miljöpåverkan - inget utsläpp av regenererande avloppsvatten

check-circle-1

Ingen kemisk hantering

check-circle-1

Högre kapacitet tack vare förbättrad regenerering

check-circle-1

Enkel regeneration

När konduktiviteten är högre än kravet eller om jonbytarna är slut måste EUREX bytas ut enligt dessa steg:

  1. Töm kärlet på vatten
  2. Lämna tillbaka det uttömda kärlet till EUROWATER för regenerering
  3. Sätt i ett nytt regenererat kärl
  4. Öppna ventiler och få tillgång till demineraliserat vatten

En stark transportram säkerställer enkel hantering när EUREX byts ut. För att säkerställa en kontinuerlig tillförsel av demineraliserat vatten rekommenderar vi att du har en extra EUREX som reserv.

Regeneration of EUREX

Produktöversikt

EUREX systemet består av serierna EUREX ch EUREX-H. Kontakta gärna oss för mer information om de enskilda modulerna.  

Ladda ner broschyr EUREX för att läsa mer om kärlen och alternativen.

Ladda ner broschyr

 

 

EUREX

Max. flöde:från 700 upp till 4000 l/h
Drifttryck:6 bar
Konduktivitet:0-20 μS/cm
Kapacitet:  från 37,800 upp till
756,000 l °GH
Transport vikt:70-925 kg.

EUREX

EUREX-H

Max. flöde:från 2700 upp till 14,000 l/h
Drifttryck:6 bar
Konduktivitet:0-20 μS/cm
Kapacitet:  från 145,800 upp till
756,000 l °GH
Transport vikt:200-925 kg.

EUREX-H

Tillval

Manöverpanel för enkel användning

Anslutningar: DN 25/32 mm

Manöverpanelen består av ett PVC-ventilsystem och en konduktivitetsmätare som kontinuerligt mäter konduktiviteten. Panelen är enkel att installera och ventilsystemet underlättar anslutning / frånkoppling av kärlet.

Operating unit for EUREX mixed-bed

Backup efter EDI

Vid ett värme- och kraftverk är den nödvändiga vattenkvaliteten avgörande för att uppnå driftsäkerhet. EUREX är en del av vattenbehandlingslösningen som en backup till EDI.

Om ett strömavbrott drabbar EDI aktiveras EUREX-enheten och säkerställer att problemet inte påverkar vattenkvaliteten.

Polering av demineraliserat vatten

EUREX kan användas för polering av demineraliserat vatten för att få låg konduktivitet. Bilden visar en EUREX som används för polering hos ett kemiföretag. Vattenkvaliteten är en nyckelfaktor för den slutliga produkten.

Gör demineraliserat vatten av hög kvalitet

EUREX ger dig demineraliserat vatten av hög kvalitet - och vi hanterar regenereringen. Vårt erfarna team av försäljnings- och serviceingenjörer är redo att hjälpa dig komma igång.

keyboard_arrow_up