EUROWATERS historia

År 1936 i Danmark, tre jutländska mejerimaskinarbetare
beslutade att inrätta ett gemensamt vattenbehandlingsföretag. Detta var början på vår historia.

BÖRJAN

En tidlös idé

EUROWATER grundades 1936 och började blygsamt i en lägenhet i staden Århus, Danmark. Fokus låg på kunder som mindre vattenverk, gårdar och mynttvättar. Bilparken bestod av endast en servicebil; en gammaldags Chevrolet med en gasgenerator. Denna bil levererade anläggningar för vattenverk över hela Jylland.

Första året blev företaget ensam agent för ett avsyrningsämne som heter Magno. Detta ämne har använts sedan dess. Samtidigt utvecklades NS-filtreringsanläggningen och presenterades på en mässa 1937. NS-anläggningar är fortfarande en del av produktsortimentet.

Se mer om NS-anläggningen

Silhorko pressure filter from 1949

NAMNET

EUROWATER rimmar med SILHORKO

I Danmark är EUROWATER känt under namnet SILHORKO, som har varit företagsnamnet från början.

1963 tog verkställande direktör Th. Nansen Scherfig kontakt med det amerikanska företaget Water Refining i Ohio. De ville få in en fot på den europeiska marknaden. Varumärket EUROWATER grundades med hälften amerikanskt och hälften dansk aktiekapital.

I mitten av 1970-talet köpte SILHORKO de amerikanska aktierna i EUROWATER och exportföretaget ägdes nu till 100% av danskarna. SILHORKO-namnet bibehölls för den danska marknaden och EUROWATER för alla exportmarknader - det är fortfarande verklighet idag.

Ledning

Th. Nansen Scherfig utsågs till verkställande direktör när företaget startade på 1930-talet. Fram till 2003 hade familjen Scherfig varit ensam ägare av Silhorko-Eurowater A/S. 2003 delades ägandet mellan Erik Nansen Scherfig, Harry Viiala, Kurt Hufnagl och Torben Buhl.

I oktober 2020 förvärvades Silhorko-Eurowater A/S av Grundfos och den 1 november 2020 blev Silhorko-Eurowater A/S ett Grundfos-företag.
 

Sverige

Den svenska historian

Företaget Eurowater AB startade 1976 i Huskvarna. Vattenbehandling inom ytbehandlingsindustrin blev snabbt en betydande del av verksamheten. Från ett enmansföretag har företaget stadigt vuxit både med personal och fler kontor. 1988 expanderade företaget genom att starta kontor i Osby och 2011 öppnades ett kontor i Hudiksvall. Företaget har 2021 närmare 30 anställda och kunder i väldigt många olika branscher med olika typer av vattenbehandling.

Produkt milstolpar

Sedan NS-tryckfiltret har många nya vattenbehandlingsanläggningar konstruerats och introducerats i EUROWATERs linje av standardprodukter.

1946
Avhärdningsanläggning
(Manuell)

Se avhärdningsanläggningar

The first softening plant from Eurowater

1963
Avhärdare och tryckfilter
(Automatisk)

Se tryckfilteranläggningar

The first softeners and pressure filters from Eurowater

1975
Demineraliseringsanläggning
(Automatisk)

Se demineraliseringsanläggningar

The first automatic demineralization plant from Eurowater

1987
Omvänd osmosanläggning
(Automatisk)

Se omvänd osmosanläggningar

The first reverse osmosis plant from Eurowater

2005
Elektrodejoniseringsanläggningar
(Automatisk)

Se EDI-anläggningar

2008
CU:RO
(Kompakt omvänd osmos)

Se CU:RO-anläggning

Compact reverse osmosis unit from Eurowater

2014
RO-PLUS
(Spara vatten och energi)

Se RO-PLUS-anläggning

First reverse osmosis unit saving water and energy

2017
Membranavgasare
(Kemfri lösning)

Se membranavgasare

Memebrane degasser unit

keyboard_arrow_up