Sjukhus & Laboratorier

Högkvalitativt vatten för ett säkert resultat

Sjukhus, laboratorier och apotek kräver vatten med hög renhet för att garantera patientsäkerhet, skydda utrustning och upprätthålla en tillförlitlig drift. Det optimala valet av vattenbehandlingslösning är skräddarsytt för att säkerställa rätt mängd vatten i rätt kvalitet - och samtidigt spara vatten och energi.

10 000 m3 vatten sparas per år

Odense universitetssjukhus (OUH) i Danmark har ett centraliserat vattenbehandlingssystem. Systemet är optimerat för hög vattenanvändning och sparar mer än 10.000 m3 vatten per år.

Bilden visar vattenbehandlingssystemets flöde. Ladda ner en broschyr för mer information om systemet.

Download Ladda ner OUH-broschyr

Dubbel-pass omvänd osmos - en hygienisk barriär

För att uppnå patientsäkerhet och behålla en tillförlitlig operation spelar vattenkvaliteten en nyckelroll för den centrala sterila försörjningsavdelningen (CSSD) på ett sjukhus.

På det regionala sjukhuset i Viborg, Danmark, säkerställer två oberoende dubbel-pass omvänd osmos (DPRO) anläggningar produktionen av demineraliserat vatten i CSSD. DPRO fungerar som en hygienisk barriär vid haveri eller när förebyggande underhåll behövs.

Läs mer om DPRO

En komplett lösning på ett stativ

För stor vattenförbrukning kan en komplett vattenbehandlingslösning monterad på et stativ vara en enkel och platsbesparande lösning.

Ett av de största sjukhusen i Danmark väljer en färdig stativmonterad lösning. Lösningen omfattar avhärdning, omvänd osmos, UV-desinfektion och PLC-styrpanel ansluten till sjukhusets BMS.

Se stativmonterade lösningar

Demineraliserat vatten utan kemisk hantering

Få demineraliserat vatten med hög renhet och låt oss hantera regenereringen åt dig. Detta är konceptet bakom SILEX - och bytesystem för laboratorier med mindre vattenförbrukning.

Konceptet är utvecklat med fokus på enkel drift och regenerering utanför anläggningen och är ett ekonomiskt alternativ till att köpa demineraliserat vatten på flaska.

Läs mer om SILEX

Laboratorievatten

För laboratorier beror valet av vattenbehandlingsutrustning på farmaceutiska krav samt på validering och dokumentation. Oftast är vattenkvalitetsparametrarna önskad ledningsförmåga (µS/cm), innehåll av organiskt material och innehåll av mikroorganismer.

Bilden visar en vattenbehandlingslösning för ett kriminaltekniskt laboratorium. Högkvalitativt vatten krävs för att analysera biopsier för att få ett 100% giltigt testresultat.

Klassificering av vatten för laboratorier

stöds av EUROWATER

Vatten för analyser och tester

ASTM typ 1

- Analyser
- Pilot- och uppskalningsprojekt
- HPLC
- Odlingsmedier för däggdjurscellkultur
 

Specifik laboratorieanvändning

ASTM typ 2

- Diskmaskiner
- Kliniska analysatorer
- Cellodlingsinkubatorer
- Vittringstestkammare

Allmänt vatten

ASTM typ 3

- Glas tvätt
- Diskmaskiner
- Analyser
- Matarautoklaver
 

Referens

Sanitär design för dialysapplikation

Detta rena vatten används för att förbereda det dialysat som behövs för hemodialys. Det demineraliserade vattnet måste ha hög renhet, inte bara kemiskt utan också biologiskt. Vattenbehandlingsanläggningen kan rengöras med varmvatten.

Läs mer om installationen

Hur kan vi hjälpa till?

Vårt team av specialister är redo att svara på dina frågor om vattenbehandlingsanläggningar.

keyboard_arrow_up