Vatten för fjärrvärme

Korrekt behandling av vatten är en förutsättning för optimal avkastning på investeringen, eftersom korrekt vattenkvalitet är nödvändig för att optimera livscykeln för rör, pannor och värmeväxlare.

Korrekt behandling av vattnet är tillgångsförvaltning

Förhindra korrosion, avlagringar och rörbrott i ditt fjärrvärmesystem. Rätt vattenkvalitet är avgörande för tillgångsförvaltning.

Ta bort syret

Syre är en förutsättning för att korrosion ska fortsätta. Genom att ta bort syret från vattnet innan det kommer in i fjärrvärmenätet elimineras risken för korrosion. Dessutom minskar behovet av syrebindemedel, och i vissa fall kan det utelämnas helt.

check-circle-1

Avsalta matarvattnet

Salter ökar vattnets ledningsförmåga och därmed risken för elektrokemisk korrosion. Samtidigt ger salter goda förutsättningar för bakterietillväxt och mikrobiell korrosion. Avsaltat matarvatten tar bort grunden för att korrosion ska fortsätta.

check-circle-1

Justera pH

Cirkulerande fjärrvärmevatten bör ha ett pH-värde på 9,8 (± 0,2), eftersom detta säkerställer en stabil, korrosionssäker magnetitbeläggning på insidan av fjärrvärmerören. pH justeras genom dosering av natriumhydroxid (NaOH). Genom att använda avsaltat vatten kan förbrukningen av NaOH minskas med mer än 90 %.

check-circle-1

Avlägsna syre med en kemfri lösning

Skanderborg-Hørning Fjärrvärme i Danmark har nyligen installerat en membranavgasare för att avlägsna syre från matarvattnet. Spendera 2 min. i sällskap med Lars Jørgen Dam, produktionschef och hör hur korrekt behandling av vatten kan förhindra korrosion.

Läs mer om membranavgasare

Förbättra vattenkvaliteten med korrekt vattenbehandlingslösning

Huvudmålet med att behandla vattnet är att förhindra korrosion, avlagringar och rörbrott – kort sagt förlänga anläggningens livslängd. Genom att ta bort salter och syre från fjärrvärmevattnet, samt justera pH-värdet, avlägsnas grunden för korrosion – inklusive mikrobiell korrosion.

Avhärdare har varit ett vanligt behandlingssteg vid fjärrvärmeverk i många decennier. Men när kalcium och magnesium väl har tagits bort från vattnet kommer närvaron av salter och syre fortfarande att påverka vattenkvaliteten. Konduktiviteten blir därför densamma efter avhärdning.

Avsaltning genom omvänd osmos resulterar i hög saltavstötning upp till 98 %. Som en bonus gör avsaltat vatten det enkelt att upptäcka råvattenintrång så att försörjningssäkerheten kan upprätthållas. Syret kan avlägsnas med en membranavgasare. En kemikaliefri lösning, och därmed behovet av syrgasbindemedel kan minskas med mer än 90% och i vissa fall helt utelämnas.

Minska magnetitrester med en magnetisk insats

Råvattenintrång, korrosionsprodukter och suspenderad magnetit kommer oundvikligen att inträffa i fjärrvärmekretsen och orsaka föroreningar och i värsta fall haverier. Det kan dock försenas avsevärt genom att använda rätt teknik.

Som ett minimum rekommenderas partikelfiltrering med påsfilter och magnetisk insats. En magnetisk insats i partikelfiltret samlar effektivt upp magnetitrester från kretsvattnet.

Läs mer om påsfilter

 

 

Mer om fjärrvärme

Vi har valt ut ett antal publikationer som är relevanta för dig som arbetar med fjärrvärmevatten.

Fall

Mobilt system för att behandla vatten i värmelagringsdamm

75 000 m3 avhärdat vatten behövdes för fyllning av dammvärmelager SUNSTORE 4 - ett solfjärrvärmenät beläget på ön Aerø i Danmark. Mobil vattenbehandlingsanläggning från EUROWATER skötte uppdraget inom en 70 dagars tidsram.

Se fall

Mobil vattenbehandlingsanläggning - redo att användas!

Om ett tillfälligt problem uppstår kan du enkelt ta hand om det genom att hyra en EUROWATER mobil vattenbehandlingsanläggning. Videon (2 min.) Ger ett exempel på hur den mobila anläggningen hanterar en fyllning av termisk energilager.

Oavsett om du behöver dricks, desinficerat, avhärdat eller demineraliserat vatten, har vi en mobil lösning.

Läs mer om våra mobila vattenbehandlingsanläggningar


Vill du veta mer om vatten för Fjärrvärme?

Vår specialist Dianel Hede har många års erfarenhet med vattenbehandling för fjärrvärmenät.

Kontakta Daniel för mer information och åtgärder och behandling av vatten för fjärrvärme.

Hur kan vi hjälpa till?

Vårt team av specialister är redo att svara på dina frågor om vattenbehandlingsanläggningar.

keyboard_arrow_up