Anläggningar & Produkter

Vårt produktsortiment består av ett stort antal standardanläggningar, alla konstruerade och tillverkade internt. Utgångspunkten är vårt modulbyggda standardsystem som säkerställer hög flexibilitet, hög driftsäkerhet och kort leveranstid.

Letar du efter en översikt?

Klicka här för att få en fullständig lista över alla vattenbehandlingsanläggningar.

Se alla produkter

Styrpaneler och automation

Gör din vattenbehandlingsanläggning automatisk med ett styr och automations-system. Standard hårdvara, flexibel mjukvara, vår design. 

Gå till styrpaneler

Välj produkt efter förorening

Välj den förorening du vill ta bort från vattnet och se produktlösningar.

Mikroorganismer

Alg | Bakterie | Mögel | Virus

Gaser

Koldioxid | Syre | Kväve

Hårdhet

Kalcium | Kalk | Magnesium

Metaller

Arsenik | Järn | KopparMangan | Natrium | Tungmetaller

Organiska ämnen

Fenol | HumusOrganiska lösningsmedel | PAHPesticider | PFAS

Desinfektionsmedel och rester

Kloramin | Klorindioxid | Fritt klor

Vattenkvalitet

Från dricksvatten till ultrarent vatten. Välj den vattenkvalitet du behöver och se produktlösningar.

Dricksvatten

Ledningsförmåga
30-800 µS/cm

Avhärdat vatten

Ledningsförmåga
30-800 µS/cm

Demineraliserat vatten

Ledningsförmåga
5-30 µS/cm

Avgasat vatten

Ledningsförmåga
5-30 µS/cm

Ultrarent vatten

Ledningsförmåga
0.06-0.2 µS/cm

Förpackade vattenbehandlingsanläggningar

Komplett vattenbehandlingsanläggning
fabriksbyggd, testad och redo att användas!

Se utvalda vattenbehandlingsanläggningar

Hur kan vi hjälpa till?

Vårt team av specialister är redo att svara på dina frågor om vattenbehandlingsanläggningar.

keyboard_arrow_up