Anläggningar & Produkter

Vårt produktsortiment består av ett stort antal standardanläggningar, alla konstruerade och tillverkade internt. Utgångspunkten är vårt modulbyggda standardsystem som säkerställer hög flexibilitet, hög driftsäkerhet och kort leveranstid.

Styrpaneler och automation

Gör din vattenbehandlingsanläggning automatisk med ett styr och automations-system. Standard hårdvara, flexibel mjukvara, vår design. 

Gå till styrpaneler

Välj produkt efter förorening

Välj den förorening du vill ta bort från vattnet.

Infektioner

Alg | Bakterie | Kloramin | Klorindioxid | Fritt klor | Mögel | Virus

Gaser

Koldioxid | Syre

Hårdhet

Kalcium | Kalk | Magnesium | Kiseldioxid

Metaller

Arsenik | Tungmetaller | Järn | Mangan | Natrium

Organiska ämnen

Organiska lösningsmedel | Pesticider | Fenol

Salter

Ammonium | Arsenik | Bikarbonat | Klorid | Fluorid | Nitrat | Nitrit | Fosfat | Sulfat

Vattenkvalite

Från dricksvatten till ultrarent vatten. Välj den vattenkvalitet du behöver och se produktlösningar.

Dricksvatten

Ledningsförmåga
30-800 µS/cm

Avhärdat vatten

Ledningsförmåga
30-800 µS/cm

Demineraliserat vatten

Ledningsförmåga
5-30 µS/cm

Avgasat vatten

Ledningsförmåga
5-30 µS/cm

Ultrarent vatten

Ledningsförmåga
0.06-0.2 µS/cm

Förpackade vattenbehandlingsanläggningar

Komplett vattenbehandlingsanläggning
fabriksbyggd, testad och redo att användas!

Letar du efter en översikt?

Klicka här för att få en fullständig lista over alla vattenbehandlingsanläggningar.

Se alla produkter

Se utvalda vattenbehandlingsanläggningar

Hur kan vi hjälpa till?

Vårt team av specialister är redo att svara på dina frågor om vattenbehandlingsanläggningar.

keyboard_arrow_up