Dricksvatten


Vattenbehandlingsanläggningar från EUROWATER kan producera dricksvatten från nästan alla naturresurser, till exempel grundvatten och ytvatten. Obehandlat grundvatten och ytvatten innehåller salter, organiska ämnen, partiklar och gaser som kan orsaka många olika problem.

Behandling av dricksvatten

För att starta de nödvändiga utfällningsprocesserna måste vattnet oxideras och luftas. Ett integrerat oxidations- och insprutningssystem skapar oxidation vid rätt tidpunkt i filtreringsprocessen. Vattnet behandlas vidare i ett tryckfilter och resultatet är dricksvattenkvalitet utan användning av kemikalier i processen. Vid risk för mikrobiologisk tillväxt installeras även UV-desinfektion. 

Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer följs generellt över hela världen för kvalitetskrav på dricksvatten. Förutom WHO:s riktlinjer kan varje land ha sina egna standarder.

Kontakta oss för att få relevant information om krav och riklinjer.

Kontakta oss

Dricksvatten

Borttagna element

Järn (Fe++)
Mangan (Mn++)
Ammonium (NH4+)
Nitrit (NO2-)
Aggressiv koldioxid (CO2)
Fosfor (P)
Arsenik (As+++)
Svavelväte (H2S)
Metan (CH4)

Se produkter som används för dricksvattenbehandling

Direktiv om dricksvatten

I sverige måste EU:s direktiv om dricksvatten följas. I allmänhet är valet av behandlingsmetod starkt relaterat till den tillgängliga vattenkällan och de standarder som fastställts av EU-durektivet.

Ladda ner EU-direktivet

keyboard_arrow_up