Spara vatten och energi i din
vattenbehandlingslösning

Produktionen av vatten är förknippad med varierande grad av vattenavfall och energiförbrukning. Vattenbehandling spelar en avgörande roll i många industriella processer men det finns möjligheter att förbättra vatteneffektiviteten och minska energiförbrukningen. Detta kan vara fördelaktigt för både miljön och driftskostnader.

Hög vattenåtervinning

Demineraliserat vatten är nödvändigt för ett brett spektrum av industriella processer. Med industrins ökande fokus på hållbarhet och resurseffektivitet har EUROWATER utvecklat RO-PLUS. En anläggning för omvänd osmos med en vattenåtervinning på upp till 90%, vilket minimerar resursförbrukningen utan att kompromissa med tillförlitlighet eller vattenkvalitet.

Utforska RO-PLUS    

 

Minskad energiförbrukning

Högeffektiva pumpar

Behandling och transport av vatten kräver energi. Det är därför EUROWATER använder Grundfos energioptimerade pumpar som standard.

Grundfos är världsledande inom tillverkning av högeffektiva pumpar. Pumparna använder avancerad teknik som variabel hastighetsstyrning och frekvensstyrd reglering för att anpassa sig till de aktuella behoven i vattenbehandlingssystemet.

Kort sagt, endast den energi som behövs för att upprätthålla en stabil och tillförlitlig drift används.

1 % dricksvatten för oss alla!

Endast cirka 1,2% av det färskvatten som finns på jorden kan användas som dricksvatten. Därför är det viktigt att prioritera utvecklingen av teknik som kan bidra till att minska vattenförbrukningen och återvinna avloppsvatten.

På EUROWATER är vårt uppdrag att designa vattenbehandlingslösningar som är miljövänliga och resurseffektiva för att stödja målen för hållbar utveckling #6 (rent vatten och sanitet) och #12 (ansvarsfull konsumtion och produktion).

Vattenutnyttjande

Minimera vattenförluster

En viktig fråga för många vattenindustrier är effektiv hantering av vattenresurser. Utöver fokus på att minimera slöseri i distributionsnät tittar idag ett stort antal vattenindustrier på att hantera vattenförluster i produktionsstadiet.

Detta drivs av insikten att man genom att behandla och återanvända backspolningsvatten från filter kan omvandla det till dricksvatten en gång till. Denna innovativa metod gör det möjligt att utnyttja vattnet optimalt och uppnå en utnyttjandegrad på nästan 100%.

Nytänkande

Regnvatten som huvudsaklig källa

En ny förort i Århus, Danmarks näst största stad, har som mål att förbruka vatten på ett mer medvetet sätt. 40% av vattenförbrukningen i förorten täcks av uppsamling av regnvatten.

Regnvatten och dräneringsvatten samlas upp och behandlas i en sekundär vattenbehandlingsanläggning för att uppfylla de kvalitetsstandarder som krävs för toaletter och tvätt.

Hur kan vi hjälpa till?

Vårt team av specialister är redo att svara på dina frågor om vattenbehandlingsanläggningar.

keyboard_arrow_up