Softening unit on-site

Avhärdningsanläggningar

Avhärdningsanläggningar används för att minska kalcium och magnesium i vattnet med hjälp av en katjonbytare. Kalcium och magnesium byts mot natrium genom jonbyte.

Avhärdat vatten används för ångpannanläggningar, fjärrvärmeanläggningar, tvättstugor, kyltorn, sköljprocesser, tvätt, diskning etc.

Avhärdat vatten, varför?

Avhärdat vatten förhindrar kalciumavlagringar i till exempel rörledningar, ångpannor, fjärrvärmeinstallationer, varmvattenaggregat, värmeväxlare och kyltorn. Traditionell användning av kemikalier för kalciumbindning kan undvikas. Med andra ord kan avhärdning optimera energianvändningen i pannor och varmvattenenheter, minimera kemisk användning och förlänga installationer och anläggningars livslängd.

Avhärdningsanläggningar i drift

Produktöversikt

Vårt produktsortiment består av ett stort antal standardanläggningar, alla konstruerade och tillverkade internt. Utgångspunkten är vårt modulbyggda standardsystem som säkerställer hög flexibilitet, hög driftsäkerhet och kort leveranstid. Varje lösning kan anpassas och byggas enligt eran specifikation genom att anpassa valet av material, instrument och styrsystem - baserat på vår expertis.

Anläggningsdesign
Standardanläggningar finns som en-tank eller två-tankanläggningar för kontinuerlig vattenproduktion. Varje tank har individuella ventiler för att säkerställa tillförlitlig drift. Alla anläggningstyper kommer med en saltlösningstank. 

Flera av anläggningstyperna är tillgängliga för behandling av både kallt (max. 35 oC) och varmt vatten (max. 85 oC). Anläggningarna för avhärdning av varmvatten är särskilt lämpliga för sanitära installationer.

 

Kontakta ditt EUROWATER försäljnings- och servicekontor för mer information, datablad och instruktioner.


Kontakta oss

Softening unit SM SG

Flöde upp till 3.6 m3/h

Produkt:SM / SG
Temperatur:Kallt eller varmt
Rörsystem:PVC eller 
galvaniserat stål
Softening unit SF SFG

Flöde upp till 9 m3/h

Produkt:SF / SFG
Temperatur:Varmt eller kallt
Rörsystem:PVC eller 
galvaniserat stål
Softening unit SMH SMP

Flöde upp till 30 m3/h

Produkt:SMH / SMP
Temperatur:Kallt
Rörsystem:PVC eller PP
 
Softening unit SFH SFHG

Flöde upp till 32 m3/h

Prodkt:SFH / SFHG
Temperatur:Kallt eller varmt
Rörsystem:PVC eller 
galvaniserat stål

Softening unit STFA for high flow rate

Flöde upp till 150 m3/h

Typ: STFA
Temperatur: Kallt
Rörsystem: PVC eller PP

Som standardutförande levereras STFA-avhärdningsanläggningar med en dysplatta. Det säkerställer ett optimalt saltutnyttjande och en jämn fördelning av vatten både under drift och backspolning. Alla STFA-anläggningar levereras också med en saltlösningstillverkare för automatisk produktion av saltlake.

Se hur dysplattan fungerar

Designad för hög tillförlitlighet

Avhärdningsanläggningen SMP är särskilt utformad för applikationer som kräver hög driftsäkerhet. Konstruktionen och rörsystemet resulterar i en låg tryckförlust och därmed lägre energiförbrukning.

SMP finns i versionerna Simplex, Duplex och Triplex. Anläggningarna är utrustade med automatiska, pneumatiskt manövrerade kulventiler - om el- och luftförsörjning inte är tillgänglig är ventilerna stängda.

Ladda ner broschyren för att läsa mer om funktionerna i SMP.

Ladda ner broschyr

Softening unit SMP for high reliability

Anti-korrosion tank

Filtertankarna är av stål och är därför mindre mottagliga för tryckförändringar. Tankarna är belagda med polyeten. Således kombinerar filtertankarna styrkan hos stål med den starka korrosionsegenskapen hos syntetiskt material.

Felsäker ventil

Vår patenterade femcykelventil är utformad speciellt för EUROWATER-anläggningar. Den är gjord av högkvalitativt syntetiskt material och har få rörliga delar. Detta garanterar en pålitlig drift, lång livslängd och minimalt underhåll.

Rörsystem

Som standard levereras rörsystemet som PVC eller PP med fokus på korrosionsbeständig och kemikaliebeständig. Rörsystemet kan också anpassas i flera andra plasttyper eller rostfritt stål. Stål är ett robust material som tål mycket höga temperaturer.

Styrpanel

Vår standard PLC-styrpanel är programmerad av våra egna ingenjörer för att passa ditt syfte. Det enkla användargränssnittet underlättar inställning av konfigurationsparametrar och kontroll av drift samt regenerering.

Anpassad

Triplex avhärdningsanläggning

Tre-tankanläggningar erbjuds som specialdesign med minst två tankar i drift. Varje tank har individuella ventiler för att säkerställa pålitlig drift. Bilden visar en triplex avhärdningsanläggning vid ett danskt vattenverk där vattenhårdheten reduceras från 30 odH till 0,5 odH och sedan blandas med matvatten till 9 odH.

Kontakta oss för mer information

Valmöjligheter - för en pålitlig produktion

Saltlösningstillverkare

En saltlösningstillverkare är ett automatiskt system för produktion av stora mängder saltlake. Vanligtvis behövs färre saltfyllningar. Samtidigt kan en billig salttyp användas. Det är möjligt att välja en saltlösningstillverkare för flera av anläggningsserierna.

Brine maker

Automatiskt kvalitetstest

Kvaliteten på det avhärdade vattnet kan övervakas med en online-hårdhetskontroll som analyserar den kvarvarande hårdheten i vattnet. Online hårdhetskontroll är inställd på en verklig hårdhetsgräns. Överskridande av denna gräns utlöser ett larm och startar en regenerering.

Testomat for automatic quality test

Manuell testkit

Övervakning av avhärdat vatten kan också göras manuellt med vårt Durognost testpaket. En enkel och snabb lösning för att testa kvarvarande hårdhet efter avhärdning.

Manual test kit for water softening

Salttabletter för avhärdning

Kvaliteten på saltet som används för regenerering kan påverka din anläggning. EUROWATER salttabletter produceras under kontrollerade produktionsförhållanden och testas i våra egna anläggningar. Vår produkt är godkänd för livsmedelsbearbetning och innehåller vanligtvis 99,8% natriumklorid (min. 99%).

För mer information ladda ner vår broschyr om salt av hög kvalitet från EUROWATER.

Ladda ner broschyr

10 kg

Plastpåse med handtag

 

Salt tablets for water softening in 10 kg. bag

25 kg

Plastpåse

Salt tablets for water softening in 25 kg. bag

1000 kg

En pall med 40 påsar

 

Pallet of salt tablets for water softening

Referens

Spara vatten

Vissa avhärdningssanläggningar förses med konduktivitetsmätare som kontinuerligt mäter den faktiska konduktiviteten i sköljvattnet. När jonbytaren är ren stannar regenereringen, vilket minskar sköljvattenförbrukningen.

Odense Universitetssjukhus är ett av Danmarks största sjukhus. Sjukhuset valde en avhärdningsanläggning med konduktivitetsmätare för att minimera driftskostnader och vattenförbrukning.

Läs mer

 

Softening unit at hospital

Få den optimala avhärdningsanläggningen

Läs mer om avhärdning och våra avhärdningsanläggningar i denna broschyr, där vi har samlat allt om pålitlig avhärdning

Ladda ner borschyr

Leaflet on water softening and softening units

Få den optimala lösningen

Val av anläggning beror på applikation, vattenkvalitet och vattenförbrukning. Vi står till din tjänst för att säkerställa den optimala lösningen baserat på vår expertis. Fyll i formuläret och låt oss kontaka dig.


 

Vi hanterar din information enligt GDPR. Läs om vår sekretesspolicy.

 

keyboard_arrow_up