Sköljvatten

Sköljvatten av hög kvalitet förbättrar produktens yta, kvalitet och hållbarhet.

Rätt lösning för din bransch

Sköljvatten används inom ett antal industrier för att säkra en produkt av hög kvalitet och för att hålla produktionsanläggningarna rena. EUROWATER kan tillhandahålla både den kunskap och den utrustning du behöver för att utforma ett nytt sköljvattensystem eller modifiera ett befintligt system.

Vi har designat sköljvattenlösningar inom industrier som läkemedel, bioteknik, elektronik, glas, plast, galvanisering och inom områden som bryggerier, sjukhus och laboratorier.

Ett urval av sköljvattenlösningar

Minska och återanvänd sköljvattnet

Komplexa arbetsprocesser, höga produktionshastigheter och avancerade produkter ställer stora krav på sköljvattnets kvalitet och mängd.

Ofta är återanvändning eller återcirkulation av sköljvattnet en stor ekonomisk fördel eftersom vattenförbrukningen minskar. Återanvändning är särskilt fördelaktig när sköljvattnet blir förorenat under processen och därmed kräver avloppsrening före utsläpp.

I de flesta fall kräver återanvändning de följande tekniker.

Filtrering

Tryckfilter för avlägsnande av järn, mangan, ammonium, arsenik och suspenderade fasta ämnen.

Läs mer

Pressure filter TF from Eurowater

Jonbytare

Avhärdning för avlägsnande av upplöst kalcium och magnesium.

Läs mer

Softening unit SMP from Eurowater

Membranfiltrering

Omvänd osmos för högkvalitativt demineraliserat vatten.

Läs mer

Reverse osmosis unit B2 from Eurowater

UV-desinfektion

UV-desinfektion för avlägsnande av mikrobiologisk tillväxt.

Läs mer

UV disinfection unit for water treatment

Hur kan vi hjälpa till?

Vårt team av specialister är redo att svara på dina frågor om vattenbehandlingsanläggningar.

keyboard_arrow_up