UTHYRNING | Mix-bedanläggning

En mix-bedanläggning kan producera demineraliserat vatten av hög kvalitet eller användas för polering av demineraliserat vatten för att få ultrarent vatten.

EUROWATER erbjuder uthyrning av EUREX-mix-bedanläggningar för demineralisering av vatten utan kemisk hantering på installationsplatsen.

Mixed-bed unit for rent

Användingsområden för EUREX

Processvatten vid nödsituationer

check-circle-1

Ökad säsongsbelastning i produktionen

check-circle-1

Renovering eller utbyte av befintlig anläggning

check-circle-1

Enkel och kemfri användning

EUREX är speciellt utvecklat för kunder som behöver tillfälligt demineraliserat vatten av högsta kvalitet och som varken vill lagra eller hantera regenereringskemikalier (syra och lut) på installationsplatsen.

EUREX-enheten har en flödeshastighet på upp till 28 m³/h. Beroende på applikation har huvuddelen av anläggningens kapacitet ledningsförmåga under 0,2 μS/cm.

Kontakta oss för mer information

Konduktivitetsmätare

För att få den begärda vattenkvaliteten kan den exakta sammansättningen av vattnet vara viktigt att kontrollera. Vi erbjuder uthyrning av en konduktivitetsmätare med hartsfälla för att mäta konduktiviteten i vattnet efter EUREX-anläggningen.

Connection kit UV disinfection unit rental

Hyr en mix-bedanläggning

Vår serviceorganisation med erfarna servicetekniker kan erbjuda uppstart samt utbildning av er personal. Kontakta oss för mer information och bokning av anläggningar.

keyboard_arrow_up