Kylvatten

Kylvatten

Behandling av kylvatten är viktigt för att minimera beläggningar, korrosion och mikrobiell tillväxt i kylsystem vilket ökar driftsäkerheten och sänker underhållskostnader.

Behandlingens syfte

Högkvalitativt vatten säkerställer en pålitlig drift med låga underhållskostnader men ett orent vatten kan leda till oönskade effekter som kalkbeläggningar eller korrosion. Därför krävs korrekt vattenbehandling för ett optimalt kylsystem.

Demineraliserat vatten med låg konduktivitet minimerar korrosion medans avhärdning minskar beläggningar av kalk. Ett påstryckfilter med magnetinsats reducerar magnetiska partiklar.

Kontakta oss för vägledning av vad ditt vatten behöver för optimal och pålitlig drift.

Kontakta oss

Påsfilter

Påsfilter för filtrering av höga flöden med litet fotavtryck. Finns med magnetinsats för att fånga upp magnetiska partiklar.

Läs mer

Pressure filter TF from Eurowater

Jonbytare

Avhärdning för avlägsnande av upplöst kalcium och magnesium.

Läs mer

Softening unit SMP from Eurowater

Membranfiltrering

Omvänd osmos för högkvalitativt demineraliserat vatten.

Läs mer

Reverse osmosis unit B2 from Eurowater

UV-desinfektion

UV-desinfektion för avlägsnande av mikrobiologisk tillväxt.

Läs mer

UV disinfection unit for water treatment

Tillval

Spara vatten och energi

RO-PLUS är en serie omvänd osmosanläggningar som kännetecknas av en extra hög vattenåtervinning - upp till 90% - utan att kompromissa med driftsäkerheten eller vattenkvaliteten. Alla komponenter väljs för att spara vatten, energi och optimera till en pålitlig drift.

RO-PLUS finns som en RO-PLUS-anläggning men också som ett uppgraderingskit.

 

Läs mer om RO-plus

Referens

Kylvatten till serverhall

EUROWATER har levererat och installerat en vattenbehandlingsanläggning för Facebooks serverhall i norra Sverige.

För att göra serverhallen så effektiv som möjligt valdes kylning med finfördelad vattendimma istället för mer traditionella kylmetoder. En av fördelarna med finfördelad vattendimma är att uppnå hög luftfuktighet, vilket minskar statisk elektricitet i serverrummet.

Läs mer om installationen

Hur kan vi hjälpa till?

Vårt team av specialister är redo att svara på dina frågor om vattenbehandlingsanläggningar.

keyboard_arrow_up