Membranfiltrering


Membranfiltrering är en tryckdriven separationsmetod som fungerar utan användning av kemikalier. Membranfiltrering kan producera högkvalitativt demineraliserat vatten eller delvis avhärdat vatten fritt från partiklar och mikroorganismer.

Vatten behandlat med membranfiltrering används vanligtvis som processvatten, pannvatten, fjärrvärmevatten, kylvatten, sköljvatten, laboratorievatten eller dricksvatten.

Välj produkt och få mer information

Produkter finns också att hyra

Nanofiltrering eller omvänd osmos?

Omvänd osmos är den finaste typen av filtrering med en porstorlek mindre än 1 nm och en avstötning av joner på mer än 98%. Det typiska arbetstrycket för en omvänd osmosenhet som används på kranvatten är 12-16 bar.

Nanofiltrering är också en mycket fin filtrering men avstötningen av joner är lägre jämfört med omvänd osmos. Det typiska arbetstrycket för en nanofiltreringsenhet är 4-7 bar.

Kontakta oss för ytterligare hjälp

keyboard_arrow_up