Activated carbon filter for removal of pesticides

Aktivt kolfilter

Kolfiltrering har stor kapacitet inom bryggerier, vattenverk och behandling av avloppsvatten. Aktivt kolfilter används vid vattenbehandling för att ta bort:

  • organiska partiklar
  • pesticider
  • kolväten
  • fenoler
  • klor
  • klorerade föreningar
  • smak och lukt

 

Kol är inte bara kol

Aktivt kol är en naturprodukt gjord av organiskt kol, trä eller kokosnötskal och finns som granulat, pellets och pulver. Kapaciteten hos aktivt kol är extremt stor på grund av den omfattande ytan i den inre strukturen i porerna. Detta område kan växa till en storlek på 2000 kvadratmeter eller mer per gram aktivt kol. Valet av aktivt kol beror på tillämpning och krav inom branschen. EUROWATER har lång erfarenhet inom detta område och är redo att vägleda dig.

 

Carbon granular

Vanligaste användningsområden för aktivt kolfilter

Avlägsnande av klor

Oavsett om det tillsätts fritt klor, kloramin eller klordioxid i vattnet, kan det avlägsnas i ett aktivt kolfilter innan vattnet används för process- eller dricksvattenändamål. Klor kan orsaka skador på membran och avlägsnande av klor är därför viktigt för att skydda demineraliseringsanläggningen för omvänd osmos. 

 

soft-drinks-bottle-1

Avlägsnande av pesticider

Praktiskt taget alla typer av organiska partiklar, inklusive de allra flesta pesticider och lösningsmedel, kan avlägsnas genom aktiv kolabsorption. De olika ämnena har olika absorptionskapacitet, och ett bra resultat beror därför på rätt typ och storlek av kol.

science-bacteria

Avlägsnande av smak & lukt

Aktivt kolfilter tar effektivt bort dålig smak och lukt från dricksvattnet. Färg i dricksvatten kan också absorberas av aktivt kol.

water-glass-half-full

Produktöversikt

Vårt produktsortiment består av ett stort antal standardanläggningar, alla konstruerade och tillverkade internt. Utgångspunkten är vårt modulbyggda standardsystem som säkerställer hög flexibilitet, hög driftsäkerhet och kort leveranstid. Varje lösning kan anpassas och byggas enligt eran specifikation genom att anpassa valet av material, instrument och styrsystem - baserat på vår expertis.

Anläggningsdesign
Produktsortimentet består av filter i många olika storlekar och material. Alla kolfilter kan ha automatisk backspolning. Kolfilter finns också i rostfritt stål med CIP (Cleaning In Place) för desinfektion.

Både backspolning och kvalitetssköljning kan programmeras individuellt med förutbestämd tid. Filtertankarna är korrosionsbeständiga av stål och är belagda med PPA

 

Kontaka ditt lokala försäljnings- och servicekontor för mer information, datablad eller instruktioner. 


Kontakta oss

Manuellt/automatiskt tryckfilter NS/FNS/NSB
7 standard moduler

Manuellt/automatiskt tryckfilter TF/TFB
22 standard moduler

Anpassad

Hygienisk design i rostfritt stål

Aktivt kolfilter finns i rostfritt stål för en mer hygienisk design. Kolfilter av rostfritt stål är lämpliga för varmvattenbehandling eller olika typer av aktivt kol. Bilden visar kolfilter av rostfritt stål som tar bort pesticider från grundvattnet hos ett danskt livsmedelsföretag.

Kontakta oss för mer information

Sanering av förorenat vatten

Förorenade områden är ett potentiellt problem för råvattnet och för vårt framtida dricksvatten. Sanering av förorenade områden inkluderar ofta hantering av förorenat vatten. EUROWATER har erfarenhet av mobila filtreringsanläggningar för tillfällig sanering.

Se mobila vattenbehandlingsanläggningar 

 

Mobile water treatment plant for filtration of groundwater

Skydda det aktiva kolfiltret med förfiltrering 

All vattenförsörjning innehåller organiska partiklar som använder kolets kapacitet genom direkt absorption eller nedsmutsning av kolet. Backspolning av det aktiva kolfiltret rekommenderas endast om trycket sjunker.

För att behålla kapaciteten hos det aktiva kolet kan förfilter som påsfilter, tryckfilter och sandfilter vara en bra lösning.

Se påsfilter

Bag filters for prefiltration

Grön teknik tar bort pesticider

Pesticider i råvattnet är ett ökande problem. MEM2BIO är ett pilotprojekt där forskare kommer att utveckla en grön teknik för rengöring av förorenat dricksvatten. Projektet för MEM2BIO är ett samarbete mella olika institutioner, företag och vattenverk. EUROWATER har konstruerat pilotvattenbehandlingsanläggningen.

Läs mer om MEM2BIO

MEM2BIO trailer

Se referenser med aktivt kolfilter

Få den optimala lösningen

Val av anläggning beror på applikation, vattenkvalitet och vattenförbrukning. Vi står till din tjänst för att säkerställa den optimala lösningen baserat på vår expertis. Fyll i formuläret och låt oss kontaka dig.


 

Vi hanterar din information enligt GDPR. Läs om vår sekretesspolicy.

 

keyboard_arrow_up