Tryckfilter

Ett tryckfilter är en sluten tank med ett eller en kombination av filtermedia för avlägsnande av en eller fler föroreningar. Vi har tillgång till över tio olika filtermaterial från våra leverantörer för avlägsnande av järn, mangan, ammonium, och aggressivitet i vattenet.

Oavsett om du behöver dricksvatten eller vatten för kommersiellt eller industriellt bruk, måste vattnet behandlas innan det har den kvalitet som krävs. Komplexiteten i behandlingen beror helt på vattenförsörjningens kvalitet och den slutliga användningen.

En anläggning - många applikationer

Vattenverk och företag med egen vattenborrning som behöver dricksvattenkvalitet använder filtrering med tryckfilter för att minska mängden metaller och salter. Med individuellt sammansatta lager filtermedier kan tryckfilteranläggningarna också användas för speciella applikationsområden.

 • järn, mangan, ammonioum
 • aggressiv koldioxid
 • pesticider
 • arsenik
 • avklorering av vatten
 • återanvändning av processvatten
 • filtrering av havsvatten
 • perkolatfiltrering 
 • partikelfiltrering
 • slutlig filtrering av avloppsvatten

Kontakta oss för mer information

 

En naturlig process utan kemikalier

Tryckfilter från EUROWATER är konstruerade för att endast använda naturliga processer som oxidation och filtrering för att producera dricksvatten. Fördelarna med att endast använda luft för oxidation och filtrering är:

 • Bra arbetsmiljö 
  Arbetsmiljön är säker utan hantering och lagring av farliga kemikalier.
 • Inga avloppsvattenproblem 
  EUROWATER-tryckfilter är konstruerade för låg sköljvattenförbrukning och sköljvattnet är inte skadligt. Därför finns det ingen risk för avloppsvatten med spår av kemikalier.
 • Säker drift 
  Ingen risk för kemiska rester i dricksvattnet.
 • Enkel användning
  Dosering av kemikalier kräver kontroll samt övervakning.

Produktöversikt

Vårt produktsortiment består av ett stort antal standardanläggningar, alla konstruerade och tillverkade internt. Utgångspunkten är vårt modulbyggda standardsystem som säkerställer hög flexibilitet, hög driftsäkerhet och kort leveranstid. Varje lösning kan anpassas och byggas enligt eran specifikation genom att anpassa valet av material, instrument och styrsystem - baserat på vår expertis.

Anläggningsdesign
Tryckfilteranläggningarna finns med manuell eller automatisk backspolning. Tanken är gjord av antingen stål eller rostfritt stål. Inuti är tanken skyddad mot korrosion och filtermedium väljs specifikt för uppgiften. Tryckfilteranläggningarna är modulbyggda vilket gör det möjligt att variera och kombinera komponenter efter era behov.

 

Kontakta ditt lokala försäljnings- och servicekontor för mer information, datablad eller instruktioner. 


Kontakta oss

Flöde upp till 12 m3/h

Manuellt/automatiskt tryckfilter NS/NSB
7 standard moduler

Flöde upp till 100 m3/h

Manuellt/automatiskt tryckfilter TF/TFB
22 standard moduler

Filter med hög hållbarhet och rätt ytbeläggning

Filtertankarna är gjorda av stål och därför extremt robusta och mindre känsliga för tryckförändringar. Korrekt ytbeläggning tillsammans med stål gör dem mycket hållbara.

Vattnets sammansättning och temperatur bestämmer valet av ytbeläggning. Ytbeläggningen klassificeras av invändig och utvändig beläggning.

Rostfritt stål

Invändig/Utvändig

SAE 316L rostfritt stål.
Utvändig behandling: Betning, glasblästring och passivering
Invändig behandling: Betning

Epoxifärg

Utvändig

Ytbeläggning med sandblästring och grundning följt av syntetisk emalj i en valfri RAL-färg. Standardkorrosionsklassen är C4, men C5 kan väljas som tillval.

Belagd

Invändig

Inuti kan filtertankarna vara antingen utan beläggning eller med beläggningar som är lämpliga för olika uppgifter. Specifika krav för hygien och godkännande av dricksvatten kan ofta uppfyllas.

PPA

Invändig/utvändig

Flera av filtren finns med PPA-beläggning både på insidan och utsidan. PPA är en högpresterande polyetenbaserad beläggning med utmärkt beständighet mot UV och kemikalier.

Dysplattan säkerställer problemfri drift

Effektiv backspoling är ett av nyckelelmenten för kontinuerlig och problemfri drift. Ett tryckfilter från EUROWATER är utrustat med en specialdesignad dysplatta. Det säkerställer en jämn fördelning för optimal användning av filtermaterial samt backspoling.

I drift

Råvatten pumpas in i tanken (2) och blandas med tryckluft (1).

Dysplattan i botten ser till att det luftade vattnet passerar jämnt genom filtermaterialet. Det rena vattnet leds till konsumenten (4).

Luftning

Inlopps- och utloppsventilerna växlar och luft blåses kraftigt in i tanken genom munstyckena (6).

Dysorna fördelar luften. Turbulens lossar partiklarna som avsatts på filterkornen. Vattnet leder till en sedimentationstank (3).

Backspoling med vatten

Sköljvatten pumpas in i tanken (5) från botten och dysplattan fördelar sköljvattnet jämnt.

Fristående avlagringar transporteras ut ur tanken till en sedimentationstank (3). Inlopps- och utloppsventilerna återgår nu till drift.

Fördelarna med dysplattan

 

Nyttjande

Filtermediet nyttjas optimalt

check-circle-1

Kvalite

Hög filtreringskvalitet ger hög vattenkvalitet

check-circle-1

Kapacitet

Hög filtreringskapacitet från effektiv och regelbunden luftning och backspolning av filtermediet.

check-circle-1

Spara vatten

Långa serviceintervaller mellan varje backspoling
 

check-circle-1

Långt liv

Ökad livslängd för filtermediet

check-circle-1

Filtermedia deisgnad specifikt för din anläggning

Val av filtermedier är nyckeln till rätt vattenkvalitet. Nevtraco® och Demantex® är filtermedier som produceras av EUROWATER. På så sätt får du filtermedie av högsta kvalitet.

Nevtraco®

Nevtraco används främst för avlägsnande av järn men kan också användas för avlägsnande av ammonium och nitrit. Mediet är baserat på kalk och har flera fördelar:

 • Mycket hög kapacitet
 • Låg sköljvattenförbrukning
 • Tillverkad av Bryozoa kalk
 • Neutraliserar aggressivt kol

Demantex®

Demantex har visat sig vara ett mycket effektivt material för avlägsnande av mangan - även under svåra förhållanden med låga pH-värden. Detta naturliga filtermedium har flera fördelar:

 • Ren och naturlig mangandioxid
 • Effektiv absorption
 • Enkel backspolning
 • Gödkänd för dricksvatten

Lär dig mer om filtrering 

Vi har samlat all information du behöver om filtrering av vatten. Från filtermedium till en anläggning med många möjligheter och den optimala lösningen.

Ladda ner broschyr

Se referenser med tryckfilter

Få den optimala lösningen

Val av anläggning beror på applikation, vattenkvalitet och vattenförbrukning. Vi står till din tjänst för att säkerställa den optimala lösningen baserat på vår expertis. Fyll i formuläret och låt oss kontaka dig.


 

Vi hanterar din information enligt GDPR. Läs om vår sekretesspolicy.

 

keyboard_arrow_up