Mission, vision & värderingar

Kort sagt säger vår mission: Vi behandlar vatten! Här gör vi skillnad. Vi har utarbetat vad som är viktigt för oss i vårt dagliga arbete för att behandla vatten för våra kunder och vi har förtydligat vår vision för att visa vart vi är på väg.

Varför är vi här?
 

MISSION


Vi behandlar vatten!
Vi erbjuder våra kunder vattenbehandlingslösningar som ger dem en säker daglig försörjning av önskad vattenkvalitet och kvantitet med minsta möjliga resursförbrukning och med minimal miljöpåverkan.

Genom långsiktigt samarbete erbjuder vi våra kunder ett ständigt fokus på nya sätt att optimera sina vattenbehandlingslösningar - med hjälp av ny kunskap och teknik och enligt utvecklingen i våra kunders krav.

Vart är vi på väg?


VISION


Vi vill vara en värdefull leverantör av intelligenta och tillförlitliga vattenbehandlingslösningar och partner för krävande och kvalitetsmedvetna kunder inom dricksvatten och processvatten, som vill ha optimala, långsiktiga lösningar.


Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för anställda som söker professionell och personlig utveckling och som uppskattar att arbeta med en hög grad av frihet med ansvar i sitt dagliga arbete - baserat på acceptans och respekt för skillnader i varje anställds arbetsfunktioner, fält av arbete och individualitet.

På vilka värderingar bygger vi våra handlingar?
 

VÄRDERINGAR


Värde för kunderna
Allt vi gör för våra kunder måste skapa värde för dem.

Pålitlighet
Man kan ha förtroende för vad vi säger och att vi tar ansvar för det vi gör. Utmaningar kan uppstå under ett vattenbehandlingsjobb, vi lämnar inte jobbet innan det har slutförts!

Respekt
Vi accepterar och respekterar mångfald som en grund för bra beslut och lösningar. Ömsesidig respekt och lojalitet utgör grunden för långvariga och nära relationer.
Vi respekterar att våra kunder har olika krav och det är vår uppgift att tillhandahålla bästa möjliga lösning för dem.

keyboard_arrow_up