Pannvattenbehandling

Högkvalitativt pannvatten

Ånga har en mycket hög värmekapacitet och är väsentlig i processindustrin, värmeproduktion i fjärrvärme eller för högtrycksturbiner som genererar el i värme- och kraftverk.

Högkvalitativt pannvatten är mycket viktigt för att förlänga livscykeln för rör, pannor och värmeväxlare och säkerställa kontinuerlig prestanda och driftsäkerhet.

Optimal behandling av pannvatten avlägsnar föroreningar i matningsvattnet, vilket minskar:

  • Korrosion
  • Energiförlust
  • Förbrukning av kemikalier
  • Skalning
  • Överföring

Pannvattenbehandlingssystemet

Den bästa lösningen baseras alltid på individuella behov och kvaliteten på det tillgängliga råvattnet, i förhållande till kvaliteten på det matningsvatten som behövs för specifik pannanvändning.

Läs mer om pannvattenbehandling inom din specifika bransch

Industriella ångpannor

Optimal vattenbehandling för industriella ångpannor enligt normerna EN 12953-10 och TRD 611.

Gå till Industriella ångpannor

Högtrycksångturbin

Optimal vattenbehandling för ångpannor för värme och kraftverk enligt normerna EN 12952-12, VGB S-010-00 och IAPWS TGD.

Gå till högtrycksångturbiner

 

Fjärrvärmepannor

Optimal vattenbehandling för värmepannor enligt rekommendationerna från den danska fjärrvärmeföreningen och normerna i AGFW-Arbeitsblatt FW 510.

Gå till fjärrvärmepannor

Hur kan vi hjälpa till?

Vårt team av specialister är redo att svara på dina frågor om vattenbehandlingsanläggningar.

keyboard_arrow_up