EDI units for ultrapure water at power plant

Elektrodejonisering för ultrarent vatten

Elektrodejonisering (EDI) används efter omvänd osmos för polering av demineraliserat vatten för att erhålla låga nivåer av konduktivitet och kiseldioxid. EDI använder jonbytarmembran, jonbytarhartser och el för att producera vatten av hög kvalitet utan regenereringsstopp. EDI är ett alternativ till en konventionell mixed bed.

Typiska tillämpningar för EDI är pannmatarvatten vid värme- och kraftverk, processvatten inom elektronikindustrin, läkemedelsindustrin, sjukhus och laboratorier.

Typiska tillämpningar av EDI

EDI after RO for low conductivity

Vatten för kraftverk

Istället för att använda en konventionell mixed bed kan en membranavgasare i kombination med EDI producera högkvalitativt demineraliserat vatten utan att använda kemikalier. Detta ger korrosionsfritt pannmatningsvatten med låg konduktivitet och kiseldioxidhalt.

EDI for ultrapure water at a microelectronic company

Ultrarent processvatten

EDI efter omvänd osmos levererar ultrarent processvatten med låg konduktivitet. Bilden visar EDI för ultrarent vatten hos ett mikroelektroniskt företag. EDI skräddarsys med speciella läkemedelsmoduler för en hygienisk design.

EDI making purified water within pharma industries

Vatten för läkemedel

Renad vattenproduktion inom läkemedelsindustrin kräver ett vattenbehandlingssystem i hygienisk design. EDI är anpassad för att möta de nuvarande versionerna av europeisk och amerikansk farmakopé (USP, Ph. Eur.).

Fördelar med EDI

Kontinuerlig process

EDI ger en enkel och kontinuerlig drift

button-loop-arrow

Ingen användning av kemikalier

EDI använder kemfri regenerering. Därför elimineras driftstop och hantering av syra och lut undviks.

lab-tube-bottle

Spara plats

EDI-anläggningarna är platsbesparande på grund av den mycket kompakta designen.

police-footstep

EDI E-Cell serie from Eurowater

Liten, mellan, stor ...

Vi använder en modulär designprincip i alla våra EDI-serier.
Bilden visar en av våra EDI-serier med flödeshastigheter från 1,7 till 18 m³ / h.

Grundläggande funktioner, hög tillförlitlighet

Vårt EDI-produktprogram består av 14 standardmoduler med flödeshastigheter upp till 60 m3 / h. Varje serie är designad med högkvalitativa komponenter för maximal tillförlitlighet och enkelt underhåll.

Baserat på standarddesignen erbjuder vi också utökade funktioner för mer automatisering och säkerhet. Kontakta oss för mer information om de utökade funktionerna.

1. Rörsystem

PVC-rörsystem inklusive manuell 3-vägs utloppsventil för kvalitetssköljning eller cirkulation.

2. Konduktivitets-sändare

Signet konduktivitetssändare. För pålitlig vattenkvalitet.

3. PLC-styrsystem

Finns med eller utan PLC-styrpanel.

4. Enkel översikt

Manometrar och flödesmätare säkerställer enkel övervakning av driften.

 

5. Stativ

Stativ av AISI 304 i rostfritt stål för en robust konstruktion.

Valmöjlighet

Automatisera ditt vattenbehandlingssystem

Genom att välja en EDI-anläggning med en PLC-styrpanel kan du övervaka ditt kompletta vattenbehandlingssystem och inte bara EDI-anläggning.

PLC:n är installerad i ett styrskåp med ett pekskärmsoperatörsgränssnitt. Olika larm kan ställas in för hög ledningsförmåga, lågt produktflöde, koncentratflöde och elektrodflöde. Programmerad av EUROWATER automationsingenjörer ger dig flexibel programvara som är utformad för din verksamhet.

PLC panel for EDI

Mer valmöjligheter

EDI-anläggningen är konstruerad enligt samma designprinciper som våra standardanläggningar, men anpassad för dina specifika behov. Nästan alla parametrar och komponenter kan varieras och kombineras.
Se ett urval av anpassade alternativ nedan.

Högre flöde

Med en anpassad EDI är det möjligt att uppnå en flödeshastighet upp till 60 m3/h.

PP-rörsystem

EDI med PP-rörsystem är korrosions- och temperaturbeständigt. Rören är IR-svetsade för hög slaghållfasthet och har värmebeständighet.

Instrumentation

EDI-anläggningarna kan levereras med speciell styr- och mätutrustning.

Beskrivning av EDI-processen

En typisk EDI-anläggning innehåller alternerande semipermeabla anjon- och katjonjonbytarmembran. Mellanrummen i membranen är konfigurerade för att skapa flödesutrymmen med inlopp och utlopp. Ett tvärgående likströmsfält appliceras av en extern kraftkälla med hjälp av elektroder i ändarna av membranen och facken.

Fångade joner

När facken utsätts för ett elektriskt fält dras joner i vätskan till deras respektive motelektroder. Resultatet är att de fack som begränsas av anjonmembranet som är vänt mot anoden och katjonmembranet som är vänt mot katoden blir tömda på joner och kallas utspädningsfack.


Facken avgränsade av anjonmembranet som är vänt mot katoden och katjonmembranet som är vänt mot anoden kommer då att "fånga" joner som har överförts från utspädningsfacken. Eftersom koncentrationen av joner i dessa fack ökar i förhållande till matningen kallas de koncentrationsfack och vattnet som strömmar genom dem kallas koncentratströmmen.

Illustration EDI process

Jonbytarmembran

Låt oss nu lägga till några jonbytarmembran för att rikta jonerna till olika flödeskanaler som visas i animationen. De röda membranen är katjon-selektiva membran och de blå membranen är anjon-selektiva membran.

De negativt laddade anjonerna (t.ex. Cl-) lockas till anoden (+) och avvisas av katoden (-). Anjonerna passerar genom det anjon-selektiva membranet och in i den intilliggande koncentratströmmen där de blockeras av det katjon-selektiva membranet på andra sidan av facket, och fångas sålunda och transporteras bort av vattnet i koncentratströmmen.

De positivt laddade katjonerna (t.ex. Na +) lockas till katoden (-) och avvisas av anoden (+). Katjonerna passerar genom det katjon-selektiva membranet och in i den intilliggande koncentratströmmen där de blockeras av det anjon-selektiva membranet och transporteras bort.

I koncentratströmmen bibehålls elektrisk neutralitet. Transporterade joner från de två riktningarna neutraliserar varandras laddning. Strömförbrukningen från strömförsörjningen är proportionell mot antalet flyttade joner. Både det "delade" vattnet (H + och OH-) och övriga jonerna transporteras och ökar strömförbrukningen.

Optimera EDI-kapaciteten

Borttagning av koldioxid efter omvänd osmos och före EDI kan förbättra EDI-anläggningens prestanda avsevärt och hålla kiselhalten låg. CO2 kan avlägsnas med en membranavgasare.

Se mer om membranavgasare

Förbehandling på ett stativ

En komplett vattenbehandlingsanläggning monterad på ett stativ, fabriksbyggd med alla interna rörledningar och ledningar. Denna lösning kan anpassas efter dina behov av förbehandling och EDI.

Se rammonterade lösningar

Frame-mouned solution including EDI

Se referenser med EDI-anläggningar

Få den optimala lösningen

Val av anläggning beror på applikation, vattenkvalitet och vattenförbrukning. Vi står till din tjänst för att säkerställa den optimala lösningen baserat på vår expertis. Fyll i formuläret och låt oss kontaka dig.


 

Vi hanterar din information enligt GDPR. Läs om vår sekretesspolicy.

 

keyboard_arrow_up