Avgasat vatten


Genom avgasning av vattnet avlägsnas oönskat syre eller kolsyra. Minskning av syre- och kolsyrainnehåll minimerar risken för korrosion avsevärt. Avgasningssystem används speciellt för pannvatten, fjärrvärmevatten och cirkulerande vatten.

Kontakta ditt EUROWATER försäljnings- och servicekontor för mer information om avgasning.

Kontakta oss

Avgasat vatten

Borttagna element

Syre (O2)
Koldioxid (CO2)

Produkter som används för avgasat vatten

keyboard_arrow_up