Demineraliserat vatten


Demineraliserat vatten eller avsaltning av vatten är nödvändigt när saltkoncentrationen i vattnet är så hög att det är olämpligt som processvatten. Demineraliserat vatten används i kraftverk som matningsvatten, sjukhus och laboratorier i form av processvatten eller som kylvatten i kyltorn.

Vattenbehandling med jonbyte eller membranteknik kan användas för hög demineraliserad vattenkvalitet.

Kontakta ditt EUROWATER försäljnings- och servicekontor för mer information om demineraliserat vatten.

Kontakta oss

Demineraliserat vatten

Borttagna elements

98% salter
Kalium (K+)
Natrium (Na+)
Klorid (CI-)
Nitrat (NO3-)
Sulfat (SO4--)
Kiselsyra (SIO4-)
Alkalinitet (HCO3-)

Produkter som används för demineraliserat vatten

keyboard_arrow_up