Fall

Byte av vattenverk helt utan stillestånd

Med en beräknad återbetalningstid på drygt två år och 90% minskad driftskostnad tvekade MEC inte länge innan man tryckte på knappen för att beställa ett nytt vattenverk från Silhorko-Eurowater.

MEC ligger strax utanför Holstebro i Danmark. MEC är ett kombinerat avfalls- och biomassaeldat värme- och kraftverk som levererar fjärrvärme och el till hushåll i två danska kommuner. Sedan driftsättningen 1993 har ett vattenverk bestående av ett omvänd osmossystem med efterföljande mixed-bedanläggning producerat demineraliserat vatten till kraftverkets högtryckspanna. Pannan producerar ånga till anläggningens ångturbin.

Tyvärr hade vattenverket mycket höga driftskostnader under sin livslängd, så när ingenjör Jørgen Pors-Nielsen 2018 blev verksamhetschef för turbindrift och vattenbehandling beslutade man att ta hand om detta.

Uppväxt med SILHORKO-vatten

Jørgen Pors-Nielsen, den 32-årige verksamhetschefen, växte nästan upp med en rörtång i handen. Som barn bodde han i en nedlagd skola med egen vattenförsörjning – inget mindre än ett fint rött NSB-sandfilter från Silhorko-Eurowater, som han och hans pappa servade.


 

Operations Manager på MEC, Jørgen Pors-Nielsen (Bild: Christian Steffensen © Silhorko-Eurowater)

Här byggde han också en liten mobil smedja av en gammal Nilfisk-dammsugare med ett spelkort som regulator (för att ersätta prototypen med dubbelbälg), där han smidde små knivar, pilspetsar och spikar. Det var uppenbarligen en helt naturlig sak för Jørgen att utbilda sig till låssmed och sedan ingenjör.

Efter examen arbetade han en period för DONG (numera Ørsted Energy, tidigare DONG), men anställdes efter några år som verksamhetschef på MEC. Han sitter till och med i styrelsen för fjärrvärmeverket som försörjer hans eget hem.

Ny anläggning med RO och EDI

När Jørgen hade kommit överens med ledningen om förbättring av vattenbehandlingssituationen frågade han runt inom sitt nätverk. Här fick han rådet att kontakta SILHORKO; ett namn som för Jørgen väckte positiva minnen från hans barndomshem. Efter ett bra samtal på Ajour-mässan 2019 startade dialogen om ett lösningsförslag: Ett dubbelpasserat omvänd osmossystem (DPRO) med efterföljande EDI-system, en elektriskt regenererad mixed-bedanläggning som används för demineralisering av vatten.

Uppgraderingen från enkelpass till dubbelpasssystem ger en mycket bättre drift av EDI-systemet vilket resulterar i betydligt längre drifttid mellan regenereringarna för den efterföljande mixed-bedanläggningen.

Jørgen Pors-Nielsen från MEC konfererar med Thomas Dalsgaard och Lennart Poulsen från Silhorko-Eurowater under installationen av det nya vattenverket. Till vänster är EDI-systemet och till höger DPRO. (Bild: Christian Steffensen © Silhorko-Eurowater)

Själva dimensioneringen och utformningen av anläggningen genomfördes i nära samarbete mellan MEC och SILHORKO-EUROWATER. Utöver den tekniska lösningen fanns det praktiska saker att tänka på. Placeringen av anläggningen bör matcha befintliga fundament och anslutningar. Anläggningen var tvungen att kommunicera med det befintliga styrsystemet. Tack vare nästan 85 års erfarenhet och några av de mest skickliga medarbetarna i branschen var det inga problem för SILHORKO-EUROWATER att konstruera den perfekta lösningen.

Men att ersätta ett vattenverk som producerar renat vatten för turbindrift är inget man bara gör. Avstängning av pannor som leder till stillestånd är en allvarlig operation som kan ta mycket lång tid – driftstörningar som ett kraftvärmeverk väldigt gärna vill undvika. Därför var det nödvändigt att hitta en tillfällig lösning för att ge rätt vattenkvalitet under bytesarbetet.

Läs mer: Uthyrning av mobila vattenbehandlingsanläggningar för ett tillfälligt behov

SILHORKO-EUROWATERs produktsortiment erbjuder många alternativ av hyranläggningar för att lösa specifika problem. I det här fallet passade MEC:s vattenkrav väl med en containerlösning som kombinerar omvänd osmos och en extern anläggning med mixed-bed.

Hyrcontainern (WTP-C) kopplad till EUREX mixed-bedanläggning tillförde 10 m3/h helt demineraliserat pannvatten under utbytesarbetet. Vid toppbelastning levererar anläggningen upp till 20 m3/h. (Bilder: Christian Steffensen © Silhorko-Eurowater)

Samarbetet med SILHORKO-EUROWATER

MEC bjöd in offerter från flera leverantörer, men det slutgiltiga valet föll på SILHORKO-EUROWATER. Det noggranna och genomtänkta anbudet stack ut bland resten. Allt var specificerat och lösningen var redo att genomföras.

I informella sammanhang diskuterar båda parter nästa fas i projektet: Membranavgasning av fjärrvärmevattnet som ersättning till lutdosering för att avlägsna syre. (Bild: Christian Steffensen © Silhorko-Eurowater)

Som Jørgen Pors-Nielsen upplevde det: ”Stödet från Silhorko-Eurowater var oklanderligt – det har bara rullat på – ett riktigt läroboksexempel. Jag kommer till och med säga att denna grundlighet har jag inte upplevt tidigare. Det har gett trygghet i förhållande till vidareutveckling och drift.”

Med den korta återbetalningstiden och stora kostnadsminskningar på driften är det inte konstigt att MEC och Jørgen är entusiastiska över den nya lösningen.

Fakta


Om MEC

Anläggningen levererar idag 28 MW el motsvarande förbrukningen i cirka 40 000 hushåll och 84-110 MW fjärrvärme motsvarande värmeförbrukningen i 16-22 000 hus.

BioHeat & Power är ett kraftvärmeverk som levererar fjärrvärme och el till hushåll i två danska kommuner. BioGas är en av världens största industriella biogasanläggningar och togs i drift 2012. Tillsammans bildar de Maabjerg Energy Centre (MEC).

Över tid är ambitionen att ha en heltäckande hållbar energilösning baserad på lokala och CO2-neutrala råvaror med hjälp av den senaste tekniken.

Om det nya vattenverket


Nominell kapacitet:

  • 12.5 m3/h

Enheter: 

  • DPRO C3-12/9 dubbelpasserat omvänd osmossystem

  • EDI 3-5000e elektroniskt avjoniseringssystem

  • Lutdosering för att ta bort CO2


 

keyboard_arrow_up