PtX | Vatten för vätgasproduktion

Publicerad: 5 Juni 2022 | Kontakt

Vätgasproduktion har visat att den har potential att bli en viktig bidragande faktor till en framtid som drivs av förnybara energikällor. Även om fokus främst ligger på energikällan vid vätgasproduktion är det dags att lyfta fram vikten av vattenkvalitet och val av vattenbehandlingslösning.

Vatten är råvaran vid produktion av grönt väte och det måste behandlas. Vilken vattenbehandlingslösning som krävs beror på valet av elektrolysteknologi och vattenkälla. Otillräcklig vattenbehandling kan försämra driften och skada elektrolysatorn.

Att välja rätt vattenbehandlingslösning förlänger elektrolyserarens livslängd och optimerar vätgasproduktionen.

En standardlösning oberoende av elektrolyserteknik

På EUROWATER har vi arbetat med vattenbehandlingslösningar för vätgasproduktion sedan 2016 med omfattande kunskap om både AWE- (alkalisk) och PEM-elektrolyserteknik och användning av olika vattenkällor. 

För närvarande driftsätter vi ett vattenbehandlingssystem för HySynergy-projektet som leds av Everfuel. HySynergy är en 20 MW Power-to-X-anläggning (PtX) i staden Fredericia i Danmark. De använder alkalisk vattenelektrolys och vattenkällan är kommunalt vatten utan klor. 

Tack vare vår mångåriga erfarenhet av vattenbehandling i allmänhet har vi intern processkunskap och ett stort produktprogram för att kunna erbjuda standardlösningar oavsett elektrolysteknologi. 

Läs mer

Vattenbehandlingslösning för HySynergy-projektet som leds av Everfuel © Silhorko-Eurowater A/S

keyboard_arrow_up