Vår satsning mot PFAS

Publicerad: 24 Februari 2022 | Kontakt

PFAS är en grupp fluorerade föreningar som under lång tid använts inom industrin.
På senare år har hälsoproblem kopplats till höga halter av PFAS. EUROWATER är med och gör åtgärder för att behandla PFAS-förorenat vatten.

Traditionella vattenverk är inte avsedda för att reducera PFAS därför krävs specifika behandlingsmetoder för att reducera höga halter.

Vi på EUROWATER har varit med i diskussionen och tagit fram lösningar för behandling av PFAS både för dricksvatten och sanering. 

Läs mer om PFAS

keyboard_arrow_up