Vatten- och energibesparing på danskt sjukhus

Publicerad: 06 Februari 2020 | Kontakt

Tusentals patienter behandlas varje dag vid Odense universitetssjukhus (OUH) i Danmark. Det är OUHs ambition att se till att varje patient får högkvalificerad behandling och att de känner sig väl behandlade när det gäller omvårdnad. För att möta denna ambition är tillgång till vatten av rätt kvalitet och på rätt plats en viktig faktor.

När OUH skulle ha en ny vattenbehandlingsanläggning ville sjukhuset ha en robust lösning med fokus på driftsäkerhet och ekonomi. För att möta dessa krav behövde Silhorko-Eurowater använda nya och energieffektiva tekniker för att minimera vatten- och energiförbrukning.

Resultatet var en vattenbehandlingsanläggning med minimal förbrukning av vatten, salt och el.

Avhärdningsanläggningen

OUH valde en avhärdningsanläggning av typen STFA bestående av två tankar med jonbytare. Anläggningen har en total behandlingskapacitet på 50 m³/h och är utformad med en fördelare som säkerställer ett jämnt flöde och därigenom utnyttjar kapaciteten (filtervolymens totala volym) till fullo.

Regenereringen av avhärdningsanläggningen utgör en stor del av de totala driftskostnaderna. Olika specialfunktioner som minimerar förbrukningen av vatten och salt för regenerering:

  • Övervakning av regenereringsvattenkvaliteten
  • Återanvändning av regenereringsvatten i största möjliga utsträckning
  • Konstruerad för att använda exakt den mängd salt som krävs oavsett temperatur

En del av det avhärdade vattnet används som processvatten i diskmaskiner och tvättmaskiner. Den återstående volymen bearbetas i tre RO-system.

Vatten- och energibesparingssystem för omvänd osmos

OUH valde tre RO-system av typen RO-PLUS. Denna typ kännetecknas av att ha en hög vattenåtervinning på upp till 90%. Som jämförelse har de flesta andra typer av RO-system en återvinning på cirka 75%.

RO-PLUS är utformad för högre vattenåtervinning utan att kompromissa med vattenkvaliteten eller driftsäkerheten. I teorin kan det låta enkelt att uppnå högre återhämtning, men i praktiken kan det vara problematiskt om du inte har rätt erfarenhet och kunskap. Varje RO-system är konstruerat för en prestanda på 7 m³/h.

Den höga vattenåtervinningen leder inte bara till betydande besparingar av vattenförbrukningen utan också av energiförbrukningen. Energiförbrukningen per m³ reduceras genom att använda en större mängd inloppsvatten.

Det demineraliserade vattnet används för ångpannor, autoklaver och i laboratorierna.

Vattenbehandlingssystem med hygienbarriär

Vid OUH är det stora fluktuationer i vattenförbrukningen under dagen. För att uppnå ett optimalt produktionsflöde lagras det behandlade vattnet i en buffertank. Detta minskar både el-, vatten- och saltförbrukningen avsevärt.

För att undvika bakteriologisk kontaminering cirkuleras vattnet från buffertanken kontinuerligt genom ett UV-system och ett omvänd osmossystem. Desinfektion av UV-ljus eliminerar effektivt all mikrobiologisk tillväxt i vattnet genom att förstöra mikroorganismernas DNA, dvs. bakterier, virus, alger och mögel. RO-membranen avlägsnar allt organiskt material och fungerar därmed också som en hygienbarriär.

Jämfört med den gamla vattenbehandlingsanläggningen uppnådde den nya vid OUH så stora driftsbesparingar att återbetalningsperioden var cirka ett år.

keyboard_arrow_up