Förorten NYE är en ny smart stad

Publicerad: 27 maj 2020 | Kontakt

Århus, den näst största staden i Danmark, har en ny förort som heter NYE (”ny”). Etableringen av en ny förort ger möjligheterna att ompröva resurserna och utveckla en smart stad med en helhetssyn på vattenresurshantering.

40% av vattenförbrukningen i NYE täcks med skörd av regnvatten. EUROWATER har utvecklat och inrättat en vattenbehandlingsanläggning för att behandla regnvattnet och återanvända det för toaletter och tvättmaskiner.   

Denna vattenlösning är den första i sitt slag i Danmark. Med andra ord en innovativ lösning som minskar konsumtionen av dricksvatten genom att använda regnvatten istället och härmed startar grunden för en spännande och modern stad.

De första medborgarna flyttade till NYE i augusti 2018 och med tiden kommer förorten att nå en befolkning på 15.000 medborgare.

Vattenbehandlingslösningen

Det uppsamlade regnvattnet behandlas i ett tryckfilter med endast den naturliga processen för oxidation och filtrering. Vattnet behandlas vidare med ultrafiltrering för att producera vatten av hög kvalitet. Det rena vattnet samlas i en vattenlagringstank. Innan vattnet levereras till medborgarna desinficeras det med UV.

Ett starkt samarbete

Projektet stöds av ministeriet för miljö och livsmedel i Danmark genom miljöteknikutvecklingsprogrammet (MUDP) och genomförs i samarbete med följande företag.

keyboard_arrow_up