Kvalita vody

Rozlišuje sa medzi piatimi rôznymi kvalitami vody. Kvalita vody sa dá určiť na základe mnohých charakteristík. Najdôležitejšie vlastnosti sú:

  • Zloženie
    Množstvo prírodných solí, organických látok, častíc a plynov vo vode.
  • Vodivosť
    Schopnosť vody viesť elektrický prúd. Normálna pitná voda má zvyčajne vodivosť okolo 500 μS / cm, ale výrazne sa líši. RO permeát má typicky vodivosť pod 20 μS / cm.
  • Využitie
    Požiadavky na kvalitu vody v závislosti od použitia, ako napríklad voda na oplachovanie, chladenie, prísadová voda atď.

Systémy na úpravu vody od spoločnosti EUROWATER vyrobia správnu kvalitu vody pre akékoľvek použitie - od podzemnej vody po ultračistú vodu.

Kliknutím na príslušné určenie vody získate ďalšie informácie.

Pitná voda

Vodivosť
30-800 µS/cm

Zmäkčená voda

Vodivosť
30-800 µS/cm

Demineralizovaná voda

Vodivosť
5-30 µS/cm

Odplynená voda

Vodivosť
5-30 µS/cm

Ultračistá voda

Vodivosť
0.06-0.2 µS/cm

keyboard_arrow_up