Oplachová voda

Vysoko kvalitná voda na oplachovanie zlepšuje povrchovú úpravu, kvalitu a životnosť produktu.

To správne riešenie pre vaše odvetvie

Oplachová voda sa používa v mnohých priemyselných odvetviach na zabezpečenie vysoko kvalitného produktu a na udržanie čistoty výrobných zariadení. EUROWATER poskytuje vedomosti aj vybavenie, ktoré potrebujete pri navrhovaní nového systému oplachovej vody alebo úprave existujúceho systému.

Navrhli sme riešenia na oplachovú vodu v priemyselných odvetviach, ako sú farmaceutický priemysel, biotechnológia, elektronika, sklo, plasty, galvanické pokovovanie a v oblastiach ako pivovary, nemocnice a laboratóriá.

Výber riešení pre oplachovú vodu

Redukujte a recyklujte oplachovú vodu

Zložité pracovné procesy, vysoká rýchlosť výroby a moderné výrobky kladú vysoké nároky na kvalitu a množstvo oplachovej vody.

Opätovné použitie alebo recirkulácia oplachovej vody je často skvelým ekonomickým a ekologickým riešením, pretože sa znižuje spotreba vody. Opätovné použitie je obzvlášť výhodné, keď sa voda na oplachovanie počas prevádzky znečisťuje a vyžadovala by preto pred vypustením ďalšiu úpravu ako odpadová voda.

Vo väčšine prípadov si recyklácia vody vyžaduje nasledujúce technológie.

Filtrácia

Tlakové filtre na odstránenie železa, mangánu, amónia, arzénu a nerozpustných látok z podzemných alebo povrchových vôd.

Ďalšie informácie

Pressure filter TF from Eurowater

Iónová výmena

Zmäkčovacie jednotky na odstránenie rozpusteného vápnika a horčíka, ktoré spôsobujú tvrdú vodu.

Ďalšie informácie

Softening unit SMP from Eurowater

Membránová filtrácia

Jednotky reverznej osmózy (RO) sa používajú na výrobu vysokokvalitnej demineralizovanej vody bez použitia kyseliny chlorovodíkovej a hydroxidu sodného.

Ďalšie informácie

Reverse osmosis unit B2 from Eurowater

UV dezinfekcia

UV dezinfekcia na odstránenie mikrobiologického rastu v pitnej a procesnej vode.

Ďalšie informácie

UV disinfection unit for water treatment

Ako vám môžeme pomôcť?

Náš tím špecialistov je pripravený odpovedať na vaše otázky týkajúce sa riešení úpravy čistej vody.

keyboard_arrow_up