EDI units for ultrapure water at power plant

Elektrodeionizácia pre ultračistú vodu

Elektrodeionizácia (EDI) sa používa po reverznej osmóze na dočistenie demineralizovanej vody za účelom dosiahnutia nízkej úrovne vodivosti a oxidu kremičitého. EDI používa membrány na výmenu iónov, ionomeničovú živicu a elektrinu na výrobu vysokokvalitnej vody bez regeneračných prestojov. EDI je alternatívou konvenčného dočisťovacieho zariadenia s kombinovanou náplňou Mixed-bed.

Štandardne sa EDI uplatňuje napríklad na napájaciu vodu pre parné kotly v teplárňach a elektrárňach, procesnú vodu v elektronickom priemysle, vo farmaceutickom priemysle, nemocniciach a laboratóriách.

Typické uplatnenie EDI

EDI after RO for low conductivity

Voda pre elektrárne

Namiesto použitia konvenčnej kombinovanej náplne Mixed-bed môže membránový odplynovač v kombinácii s EDI produkovať vysokokvalitnú demineralizovanú vodu bez použitia akýchkoľvek chemikálií. Tak zabezpečíme bezkoróznu kotlovú vodu s nízkou vodivosťou a nízkym obsahom oxidu kremičitého.

 

EDI for ultrapure water at a microelectronic company

Ultračistá procesná voda

EDI po reverznej osmóze dodáva ultračistú procesnú vodu s nízkou vodivosťou. Na fotografii je EDI pre ultračistú vodu v mikroelektronickej spoločnosti. EDI je svojím hygienickým dizajnom prispôsobená tiež špeciálnym farmaceutickým modulom.

EDI making purified water within pharma industries

Voda pre farmaceutický priemysel

Výroba čistej vody v rámci farmaceutického priemyslu si vyžaduje systém úpravy vody v hygienickom prevedení. EDI je prispôsobená tak, aby spĺňala súčasné verzie európskeho a amerického liekopisu (USP, Ph. Eur.).

Výhody EDI

Nepretržitý proces

EDI poskytuje jednoduchú a nepretržitú prevádzku

button-loop-arrow

Bez použitia chemikálií

EDI využíva regeneráciu bez chemických látok. Vďaka tomu sa eliminujú regeneračné prestoje a zabráni sa skladovaniu a manipulácii s kyselinou a lúhom.

lab-tube-bottle

Priestorovo úsporné úpravne

Zariadenia EDI šetria priestor vďaka veľmi kompaktnému dizajnu.

police-footstep

EDI E-Cell serie from Eurowater

Malé, stredné, veľké ...

Používame princíp modulárneho dizajnu vo všetkých našich sériách EDI.

Na fotografii je znázornená jedna z našich sérií EDI s prietokom od 1,7 do 18 m³/h.

 

 

Základné funkcie, vysoká spoľahlivosť

Náš produktový program EDI obsahuje 14 štandardných modulov s prietokom do 60 m3/h. Každá séria je navrhnutá s vysokokvalitnými komponentmi pre maximálnu spoľahlivosť a jednoduchú údržbu.

K štandardnému dizajnu ponúkame aj rozšírené funkcie pre vyššiu automatizáciu a bezpečnosť. Pre viac informácií o rozšírených funkciách nás prosím kontaktujte.

1. Potrubný systém

PVC potrubný systém vrátane manuálneho trojcestného výstupného ventilu pre kvalitné opláchnutie alebo cirkuláciu.

2. Snímač vodivosti

Snímač vodivosti Signet. Pre spoľahlivú kvalitu vody.

3. PLC riadenie

K dispozícii s riadením alebo bez riadenia PLC.

4. Jednoduchý prehľad

Ľahký dohľad nad prevádzkou zaisťujú tlakomery a prietokomery.

5. Rám

Rám z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 pre robustnú konštrukciu.

Možnosti

Ovládajte svoj systém úpravy vody

Výberom jednotky EDI s riadením PLC môžete monitorovať celý svoj systém úpravy vody, nielen jednotku EDI.

PLC je inštalovaný v rozvádzači s dotykovým displejom operátorského rozhrania. Môžu byť nastavené rôzne alarmy pre vysokú vodivosť, nízky prietok produktu, prietok koncentrátu a prietok elektródy. Tento softvér je programovaný technikmi automatizácie spoločnosti EUROWATER a poskytuje vám flexibilný softvér navrhnutý pre vašu prevádzku.

 

PLC panel for EDI

Ďalšie možnosti

Jednotka EDI je navrhnutá podľa rovnakých princípov ako naše štandardné zariadenia, ale je prispôsobená vašim konkrétnym potrebám. Takmer všetky parametre a komponenty je možné meniť a kombinovať.

Vyšší prietok

Pomocou prispôsobeného EDI je možné dosiahnuť prietok až 60 m3 / h.

Potrubný systém PP

Zariadenie EDI s potrubným systémom PP je odolné proti korózii a indiferentný voči teplote. Rúrky sú zvarené IR, odolávajú tlaku i teplote.

Prístrojové vybavenie

Jednotky EDI môžu byť dodávané so špeciálnym riadiacim a meracím zariadením.

Opis procesu EDI 

Typické EDI zariadenie obsahuje striedajúce sa semipermeabilné anión- a katión- vymieňajúce membrány. Priestor medzi membránami je konfigurovaný za účelom vytvorenia komôr pre vstup a výstup toku kvapaliny. Priečne pôsobiace jednosmerné elektrické pole sa vytvára pôsobením vonkajšieho elektrického zdroja použitím elektród umiestnených na okrajoch membrán a komôr.

Zachytené ióny

Ak je kvapalina v komorách vystavená pôsobeniu elektrického poľa, ióny v kvapaline sú priťahované k príslušným protielektródam. Výsledkom je, že sa komory ohraničené aniónovou membránou orientované k anóde a katiónovou membránou orientované ku katóde ochudobňujú o ióny a preto sa nazývajú zrieďovacie komory. 

V komorách ohraničených aniónovou membránou orientovanou ku katóde a katiónovou membránou orientovanou k anóde sa potom zachytávajú ióny, ktoré tam boli transportované zo zrieďovacej komory. Pretože koncentrácia iónov v týchto komorách rastie relatívne k ich obsahu vo vstupnej vode, nazývajú sa koncentračné komory. Voda, ktorá cez ne preteká sa označuje ako koncentrovaný prúd - koncentrát (alebo niekedy aj odpad).

Illustration EDI process

Ionomeničové membrány

Teraz pridajme niekoľko iónmeničových membrán tak, aby usmerňovali ióny v rôznych miestach vtoku kvapaliny do zariadenia ako je to uvedené na obrázku. Červené sú katiónové selektívne membrány a modré sú aniónové selektívne membrány.

Záporne nabité anióny (napr. Cl-) sú priťahované k anóde (+) a odpudzované katódou (-). Anióny prechádzajú cez aniónovú selektívnu membránu do vedľajšieho koncentrovaného prúdu, kde sú blokované katiónovou selektívnou membránou na vzdialenejšej strane komory. Preto sa tu zachytávajú a sú unášané mimo zariadenia vodou v koncentrovanom prúde.

Kladne nabité katióny (napr. Na+) v dočisťovanom prúde vody sú priťahované ku katóde (-) a odpudzované anódou (+). Katióny prechádzajú cez katiónovú selektívnu membránu do vedľajšieho koncentrovaného prúdu, kde sú blokované aniónovu selektívnou membránou a sú unášané vodou preč.

V koncentrovanom prúde sa zachováva elektrická neutralita. Ióny transportované z dvoch smerov sa navzájom neutralizujú. Spotreba elektrického prúdu zo zdroja je úmerná množstvu pretransportovaných iónov. K celkovej spotrebe elektrického prúdu prispieva tak transport uvažovaných iónov ako aj transport vodu formujúcich iónov
(H+ a OH-).

Optimalizujte kapacitu EDI

Odstránenie CO2 po reverznej osmóze a pred EDI môže významne zlepšiť výkonnosť EDI a udržať nízky obsah oxidu kremičitého v permeáte. CO2 je možné odstrániť membránovým odplynovačom.

Viac informácií o membránovom odplynovači

 

Predúprava na jednom ráme

Kompletné úpravňa vody namontovaná na ráme, zostavená v továrni so všetkými vnútornými potrubiami a elektroinštalácií. Toto riešenie je možné prispôsobiť tak, aby vyhovovalo vašim konkrétnym potrebám predbežnej úpravy a EDI.

Pozrite si riešenia montované na rám

 

Frame-mouned solution including EDI

Pozrite si referencie s EDI zariadeniami

Získajte optimálne riešenie

Výber zariadenia závisí od jeho použitia, kvality vody a spotreby vody. Sme tu pre vás, aby sme zabezpečili optimálne riešenie založené na našom spoločnom know-how. Vyplňte a odošlite nám formulár a my sa vám ozveme.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Prečítajte si o našich pravidlách ochrany osobných údajov a GDPR.

keyboard_arrow_up