Tlakové filtre

Tlakové filtre sa používajú na úpravu podzemnej a povrchovej vody, hlavne na redukciu obsahu železa, mangánu, amónnych iónov a agresívneho CO2 vo vodárňach, podnikoch a iných súkromných objektoch za účelom výroby pitnej vody.

Tlakové filtre sú jednoduché a zároveň veľmi výkonné a spoľahlivé. Ich konštrukcia poskytuje relatívne nenáročnú inštaláciu a jednoduchú údržbu.

Prietok vody jednotlivými štandardnými modulmi je do 100 m³/h. Zariadenia sa dodávajú s manuálnym alebo automatickým preplachom. Filtračné telesá sú vyrobené buď z ocele alebo z nerezovej ocele. Vnútro filtrov je chránené proti korózii vhodnou povrchovou úpravou v závislosti od ich určenia; podobne aj výber filtračného média vychádza z individuálnych požiadaviek.

Jedno zariadenie - mnoho uplatnení

Flexibilný systém s množstvom štandardných modulov umožňuje zachovať výhodné ceny a ponúka nespočetné množstvo aplikácií. 

Tlakové a pieskové filtračné zariadenia možno taktiež použiť aj pre špeciálne aplikácie ako sú:

 • odstraňovanie železa, mangánu, amónnych látok
 • odstraňovanie agresívneho oxidu uhličitého
 • odstranňovanie pesticídov
 • odstranňovanie arzénu
 • dechlórovanie vody
 • opätovné použitie procesnej vody
 • filtrácia morskej vody
 • filtrácia perkolátu
 • odstraňovanie nerozpustných pevných látok
 • zachytávanie slizovitých častíc
 • konečná filtrácia odpadových vôd

Kontaktujte nás pre viac informácií

Prirodzený proces bez chemikálií

Tlakové filtre od spoločnosti EUROWATER sú navrhnuté tak, aby na výrobu pitnej vody používali iba prírodné procesy, akými sú oxidácia a filtrácia. Výhody výhradného použitia vzduchu na oxidáciu a filtráciu sú:

 • Dobré pracovné prostredie
  Pracovné prostredie je veľmi bezpečné bez manipulácie a skladovania nebezpečných chemikálií.
 • Žiadne problémy s odpadovou vodou
  Tlakové filtre EUROWATER sú určené pre nízku spotrebu oplachovej vody a oplachová voda nie je škodlivá. Preto neexistuje žiadne riziko odtoku vody so stopami chemikálií. 
 • Úplne bezpečná prevádzka
  Žiadne riziko chemických zvyškov v pitnej vode. 
 • Jednoduché použitie
  Dávkovanie chemikálií si vyžaduje veľmi náročnú obsluhu a obsluhu, ako aj kontrolu a monitorovanie.

Prehľad produktov

Náš sortiment zahŕňa veľké množstvo štandardných zariadení, ktoré sú všetky navrhnuté a vyrobené interne. Východiskovým bodom je náš modulárny štandardný systém zaisťujúci vysokú flexibilitu, vysokú spoľahlivosť v prevádzke a krátke dodacie lehoty. Každé riešenie je možné prispôsobiť a postaviť podľa konkrétneho uplatnenia prispôsobením výberu materiálu, prístrojového vybavenia a riadiaceho systému - na základe nášho kombinovaného know-how.

Dizajn úpravní
Zariadenia na tlakové filtre sú k dispozícii s manuálnym alebo automatickým spätným preplachom. Nádrž je vyrobená z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele. Vo vnútri je nádrž chránená proti korózii podľa druhu práce a výber filtračného média rovnako závisí od individuálnych hľadísk. Zariadenia na výrobu tlakových filtrov sú postavené modulárne, čo umožňuje meniť a kombinovať komponenty podľa vašich potrieb.

 

Ďalšie informácie, technické listy alebo pokyny získate od miestnej predajnej a servisnej pobočky.
 

Kontaktujte nás

Prietok až 12 m3/h

Manuálny/automatický tlakový filter typu NS/NSB

7 štandardných modulov

Prietok až 100 m3/h

Manuálny/automatický tlakový filter typu TF/TFB

22 štandardných modulov

Vysoko odolný filter so správnou povrchovou úpravou

Filtračné nádrže sú vyrobené z ocele a preto sú mimoriadne robustné a menej citlivé na zmeny tlaku. Vzťah spájajúci konštrukčnú pevnosť ocele s vhodnou povrchovou úpravou ich robí vysoko odolnými s dlhou životnosťou.

Charakteristiky vody a teplota určujú výber povrchovej úpravy. Povrchová úprava je klasifikovaná ako vnútorná a vonkajšia vrstva.

Nehrdzavejúca oceľ

Zvnútra/zvonku

Nehrdzavejúca oceľ triedy SAE 316L.

Vonkajšie ošetrenie: morenie, otryskávanie a pasivácia.

Vnútorné ošetrenie: morenie

Epoxidová farba

Zvonku

Vonkajším povrchovým náterom bude zvyčajne pieskovanie a efektívne nanášanie základného náteru, po ktorom bude nasledovať syntetický smalt vo voliteľnej farbe RAL. Veľmi vysoká kategória korózie (C5-I).

Povrchovo upravené

Zvnútra

Vo vnútri môžu byť filtračné nádrže buď bez povlaku, alebo s povlakmi vhodnými pre rôzne uplatnenie. Často možno splniť osobitné požiadavky na hygienu a schválenie pitnej vody.

PPA

Zvnútra/zvonku

Niektoré z filtrov sú k dispozícii s povrchovou úpravou PPA zvnútra aj zvonku. PPA je vysokovýkonný náter na báze polyetylénu s vynikajúcou odolnosťou proti UV žiareniu, chemikáliám a korózii (najvyššia kategória korózie C5-M).

Tryskové dno zaisťuje bezproblémovú prevádzku

Účinné spätné preplachovanie je jedným z kľúčových prvkov nepretržitej a bezproblémovej prevádzky. Tlakový filter od spoločnosti EUROWATER je vybavený tryskovým dnom so špeciálnymi tryskami. Zaisťuje rovnomerné rozloženie pre optimálne využitie filtračného média aj spätného preplachu.

V prevádzke

Surová voda sa čerpá do nádrže (2) a zmieša sa so stlačeným vzduchom (1).

Tryskové dno v spodnej časti zaisťuje, aby prevzdušnená voda prechádzala rovnomerne cez filtračné médium. Čistá voda sa privádza k spotrebiteľovi (4).  

Prúdenie vzduchu

Vstupné a výstupné ventily sa prepnú a vzduch je silno vháňaný do nádrže cez trysky (6).

Trysky distribuujú vzduch. Turbulencia uvoľňuje častice usadené na zrnách filtra. Voda je vedená do sedimentačnej nádrže (3).

Preplach vodou

Oplachová voda sa čerpá do nádrže (5) zo spodu a tryskové dno rovnomerne distribuuje oplachovú vodu.

Uvoľnené usadeniny sa prepravujú z nádrže do sedimentačnej nádrže (3). Vstupné a výstupné ventily sa teraz prepnú späť do činnosti.

Výhody tryskového dna

 

Využitie

Optimálne využitie filtračného média

check-circle-1

Kvalita

Výborná kvalita filtrácie sa rovná vysokej kvalite vody

check-circle-1

Kapacita

Účinný a rovnomerný preplach filtračného média so vzduchom a vodou zabezpečuje vysokú filtračnú kapacitu.

check-circle-1

Úspora vody

Dlhé prevádzkové intervaly medzi preplachmi.

check-circle-1

Dlhá životnosť

Dlhá životnosť filtračného média.

check-circle-1

Filtračné médiá určené pre vaše zariadenie na úpravu vody

Výber filtračného média je kľúčom k dosiahnutiu požadovanej kvality vody. Nevtraco® a Demantex® sú filtračné médiá produkované spoločnosťou EUROWATER. 

Nevtraco®

Nevtraco sa primárne používa na odstraňovanie železa, ale môže sa tiež používať na odstraňovanie amoniaku a dusitanov. Médium je založené na vápne a má niekoľko výhod:

 • Veľmi vysoká kapacita
 • Nízka spotreba vody na oplachovanie
 • Vyrobené z vápna Bryozoa
 • Neutralizácia agresívneho uhlíka

Demantex®

Demantex sa preukázal ako veľmi efektívny materiál na odstraňovanie mangánu - aj za sťažených podmienok s nízkymi hodnotami pH. Toto prírodné filtračné médium má niekoľko výhod:

 • Čistý a prírodný oxid manganičitý
 • Účinná adsorpcia
 • Jednoduché spätné preplachovanie
 • Schválené pre pitnú vodu

Prečítajte si viac o filtrácii vody 

Zhromaždili sme všetko, čo potrebujete vedieť o filtrácii vody. Od filtračného média po zariadenie s mnohými možnosťami a optimálne riešenie. 

Stiahnite si prospekt

Pozrite si referencie s tlakovým filtrom

Získajte optimálne riešenie

Výber zariadenia závisí od jeho použitia, kvality vody a spotreby vody. Sme tu pre vás, aby sme zabezpečili optimálne riešenie založené na našom spoločnom know-how. Vyplňte a odošlite nám formulár a my sa vám ozveme.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Prečítajte si o našich pravidlách ochrany osobných údajov a GDPR.

keyboard_arrow_up