Nemocnice a laboratóriá

Vysoko kvalitná voda pre bezpečný výsledok

Nemocnice, laboratóriá a lekárne vyžadujú vodu vysokej čistoty na zaistenie bezpečnosti pacientov, ochranu vybavenia a udržanie spoľahlivej prevádzky. Optimálny výber riešenia úpravy vody je prispôsobený tak, aby sa zabezpečilo správne množstvo vody v požadovanej kvalite a aby sa zároveň šetrila voda a energia.  

10 000 m3 ušetrenej vody ročne

Univerzitná nemocnica Odense (OUH) v Dánsku má centralizovaný systém úpravy vody. Systém je optimalizovaný pre vysoké využitie vody a šetrí viac ako 10.000 m3 vody ročne.

Na obrázku je znázornený kolobeh systému úpravy vody. Stiahnite si plánik pre viac informácií o systéme.

Stiahnuť plánik OUH

Dvojprechodová reverzná osmóza - hygienická bariéra

Pre zaručenú bezpečnosť pacientov a udržiavanie spoľahlivej prevádzky zohráva kvalita vody kľúčovú úlohu na oddelení centrálnej sterilizácie (OCS) nemocnice. Zlá kvalita vody tieto nároky ohrozí.

V regionálnej nemocnici v dánskom Viborgu dve nezávislé jednotky dvojprechodovej reverznej osmózy (DPRO) zabezpečujú produkciu demineralizovanej vody na OCS. DPRO funguje ako hygienická bariéra v prípade poruchy alebo v prípade potreby preventívnej údržby.

Pozrite si viac o DPRO

Kompletné riešenie na jednom ráme

Pre veľkú spotrebu vody môže byť kompletné riešenie úpravy vody namontované na jednom ráme jednoduchým a priestorovo úsporným riešením.

Kompletné riešenie namontované na ráme pre jednu z najväčších nemocníc v Dánsku. Riešenie zahŕňa zmäkčovadlo, jednotku reverznej osmózy, UV dezinfekčné jednotky a PLC riadenie napojené na systém BMS nemocnice.

Pozrite si riešenia montované na rám

 

 

Demineralizovaná voda bez manipulácie s chemikáliami

Získajte demineralizovanú vodu vysokej čistoty a regeneráciu prenechajte na nás. Ide o koncepciu SILEX - výmenný systém pre laboratóriá so skromnou spotrebou vody. 

Koncept je vyvinutý so zameraním na jednoduchú prevádzku a regeneráciu mimo miesto prevádzky a je ekonomickou alternatívou k nákupu balenej demineralizovanej vody.

Zistite viac o SILEX

Laboratórna voda

Výber zariadení na úpravu vody pre laboratóriá závisí od farmaceutických požiadaviek, ako aj od validácie a dokumentácie. Najčastejšie požadovanými kvalitatívnymi parametrami vody sú vodivosť (μS/cm), obsah organickej hmoty a obsah mikroorganizmov.

Na obrázku je znázornené riešenie na úpravu vody pre forenzné laboratórium. Na analýzu biopsií je potrebná vysokokvalitná voda, aby bol výsledok testu spoľahlivý na 100 %.

Klasifikácia vody pre laboratóriá

ktoré spolupracujú s EUROWATERom

Voda na analýzy a testy

ASTM typ 1
- Analýzy
- Pilotné a upscalingové projekty
- HPLC
- Kultivačné médiá pre bunkovú kultúru cicavcov

Špecifické laboratórne využitie

ASTM typ 2
- Umývačky
- Klinické analyzátory
- Inkubátory bunkovej kultúry
- Testovacie komory na zvetrávanie

Voda na všeobecné účely

ASTM typ 3
- Umývanie skla
- Umývačky
- Analýzy
- Napájanie autoklávov

Referencie

Sanitárny dizajn pre dialýzu

Táto čistá voda sa používa na prípravu dialyzátu potrebného na hemodialýzu. Demineralizovaná voda musí mať vysokú čistotu, a to nielen chemicky, ale aj biologicky. Úpravňa vody je dezinfikovateľná horúcou vodou.

Prečítajte si viac o tejto inštalácii

Pharmaceutical double pass RO for dialysis application

Ako môžeme pomôcť?

Náš tím špecialistov je pripravený odpovedať na vaše otázky týkajúce sa riešení úpravy čistej vody.

keyboard_arrow_up