Nemocnice a laboratóriá

Vysoko kvalitná voda pre bezpečný výsledok

Nemocnice, laboratóriá a lekárne vyžadujú vodu vysokej čistoty na zaistenie bezpečnosti pacientov, ochranu vybavenia a udržanie spoľahlivej prevádzky. Optimálny výber riešenia úpravy vody je prispôsobený tak, aby sa zabezpečilo správne množstvo vody v požadovanej kvalite a aby sa zároveň šetrila voda a energia.  

10 000 m3 ušetrenej vody ročne

Univerzitná nemocnica Odense (OUH) v Dánsku má centralizovaný systém úpravy vody. Systém je optimalizovaný pre vysoké využitie vody a šetrí viac ako 10 000 m3 vody ročne.

Na obrázku je znázornené technologické usporiadanie riešenia úpravy vody. Pre viac informácií o systéme si stiahnite prospekt.

Stiahnuť prospekt OUH

Dvojprechodová reverzná osmóza - hygienická bariéra

Pre zaručovanú bezpečnosť pacientov a udržiavanie spoľahlivej prevádzky zohráva kvalita vody na oddelení centrálnej sterilizácie nemocnice (OCS) kľúčovú úlohu. Nevhodná kvalita vody by tieto nároky vážne ohrozila.

V regionálnej nemocnici v dánskom Viborgu dve nezávislé jednotky dvojprechodovej reverznej osmózy (DPRO) zabezpečujú výrobu demineralizovanej vody pre OCS. DPRO funguje ako hygienická bariéra v prípade poruchy alebo v prípade potreby preventívnej údržby.

Pozrite si viac o DPRO

Kompletné riešenie na jednom ráme

Pre veľkú spotrebu vody môže byť kompletné riešenie úpravy vody namontované na jednom ráme jednoduchým a priestorovo úsporným riešením.

Kompletné riešenie namontované na ráme pre jednu z najväčších nemocníc v Dánsku. Riešenie obsahuje zmäkčovač, jednotku reverznej osmózy, UV dezinfekčné zariadenia a PLC riadenie prepojené na BMS systém nemocnice.

Pozrite si riešenia montované na ráme

 

 

Demineralizovaná voda bez manipulácie s chemikáliami

Získajte demineralizovanú vodu vysokej čistoty a regeneráciu nechajte na nás. Ide o koncepciu SILEX - výmenný systém pre laboratóriá s nízkou spotrebou vody. 

Koncept je vyvinutý so zameraním na jednoduchú prevádzku a regeneráciu mimo miesta prevádzky a je ekonomickou alternatívou k nákupu balenej demineralizovanej vody.

Zistite viac o SILEX

Laboratórna voda

Výber zariadení na úpravu vody pre laboratóriá závisí od farmaceutických požiadaviek, ako aj od validácie a dokumentácie. Najčastejšie požadovanými kvalitatívnymi parametrami vody sú vodivosť (μS/cm), obsah organických látok a obsah mikroorganizmov.

Na obrázku je znázornené riešenie na úpravu vody pre forenzné laboratórium. Na analýzu biopsií je potrebná vysokokvalitná voda, aby bol výsledok testu spoľahlivý na 100 %.

Klasifikácia vody pre laboratóriá

ktoré spolupracujú s EUROWATER

Voda na analýzy a testy

ASTM typ 1
- Analýzy
- Pilotné a upscalingové projekty
- HPLC
- Kultivačné médiá pre kultiváciu buniek cicavcov

Špecifické laboratórne využitie

ASTM typ 2
- Umývačky
- Klinické analyzátory
- Inkubátory kultivácie buniek
- Komory na testy zvetrávania a erózie hornín

Voda na všeobecné účely

ASTM typ 3
- Umývanie skla
- Umývačky
- Analýzy
- Napájanie autoklávov

Referencie

Sanitárny dizajn pre dialýzu

Táto čistá voda sa používa na prípravu dialyzátu potrebného na hemodialýzu. Demineralizovaná voda musí mať vysokú čistotu, a to nielen chemicky, ale aj biologicky. Úpravňa vody je dezinfikovateľná horúcou vodou.

Prečítajte si viac o tejto inštalácii

Pharmaceutical double pass RO for dialysis application

Ako vám môžeme pomôcť?

Náš tím špecialistov je pripravený odpovedať na vaše otázky týkajúce sa riešení úpravy čistej vody.

keyboard_arrow_up