EUREX mixed-bed unit on-site

EUREX

EUREX je jednotka s kombinovanou náplňou Mixed-bed pozostávajúca zo zmesi katiónov a anexov. Pri prechode cez iónomeničový materiál sa rozpustené soli vody vymieňajú s vodíkovými iónmi a hydroxylovými iónmi, z ktorých sa spája voda.

Regeneráciu zabezpečujeme my
Regenerácia sa vykonáva v továrni EUROWATER. Vyhnete sa tak skladovaniu a manipulácii s chemikáliami. Po vyčerpaní kapacity je nádoba odoslaná na regeneráciu a nahradená novou nádobou s nabitými iónomeničmi a všetko je pripravené.

Použitie
EUREX sa môže používať na dočistenie demineralizovanej vody na dosiahnutie nízkej vodivosti. EUREX sa tiež používa ako záloha po EDI v prípade zlyhania prevádzky.

Prečo zvoliť systém EUREX

Kompaktný a priestorovo úsporný dizajn

check-circle-1

Kompaktný a priestorovo úsporný dizajn

check-circle-1

Pre bezpečnosť personálu nie je potrebné zaobchádzať s chemikáliami 

check-circle-1

Zvýšená kapacita vďaka zlepšenej regenerácii

check-circle-1

Ľahká regenerácia

Ak je vodivosť pre dané uplatnenie príliš vysoká alebo sú vyčerpané ionexy, je potrebné EUREX vymeniť v niekoľkých jednoduchých krokoch:

  1. Vyprázdnite nádobu na vodu
  2. Vyprázdnenú nádobu pošlite na miestnu pobočku EUROWATER na regeneráciu
  3. Vložte novú regenerovanú nádobu
  4. Otvorte ventily a získajte prístup k demineralizovanej vode

Silný transportný rám zaisťuje ľahkú manipuláciu pri výmene EUREXu. Aby ste zaistili nepretržitý prísun demineralizovanej vody, odporúčame mať v zásobe záložný EUREX.

Regeneration of EUREX

Prehľad produktov

Systém EUREX sa skladá zo sérií EUREX a EUREX-H. Pre ďalšie informácie o jednotlivých moduloch nás kontaktujte.  

Stiahnite si prospekt na portáli EUREX, kde sa dozviete viac o systéme s nádobou a možnostiach.

Stiahnite si prospekt

 

 

EUREX

Max. prietok:od 700 do 4000 l/hodina
Prevádzkový tlak:6 bar
Meranie vodivosti:0-20 μS/cm
Kapacita: od 37,800 do
756,000 l °GH
Prepravná hmotnosť:70-925 kg

EUREX

EUREX-H

Max. prietok:od 2700 do 14,000 l/hodina
Prevádzkový tlak:6 bar
Meranie vodivosti:0-20 μS/cm
Kapacita: od 145,800 do
756,000 l °GH
Prepravná hmotnosť:200-925 kg

EUREX-H

Možnosti

Ovládacia jednotka pre jednoduchú obsluhu

Spojenia: DN 25/32 mm

Ovládacia jednotka sa skladá z ventilového systému z PVC a merača vodivosti, ktorý nepretržite meria vodivosť. Jednotka sa ľahko inštaluje a ventilový systém uľahčuje pripojenie / odpojenie nádoby.

Operating unit for EUREX mixed-bed

Zálohovanie po EDI

V elektrárni na výrobu tepla a elektriny je požadovaná kvalita vody rozhodujúca pre dosiahnutie prevádzkovej spoľahlivosti. EUREX je súčasťou riešenia úpravy vody ako záloha pre EDI.  

Ak výpadok prúdu zasiahne EDI, jednotka EUREX sa aktivuje a zabezpečí, aby výpadok nemal vplyv na kvalitu vody.

Dočistenie demineralizovanej vody

EUREX sa môže používať na dočistenie demineralizovanej vody na dosiahnutie nízkej vodivosti. Na obrázku je EUREX používaný na dočistenie v spoločnosti na chemikálie. Kvalita vody je kľúčovým faktorom pre kvalitu konečného produktu.

Získajte vysoko kvalitnú demineralizovanú vodu

EUREX vám poskytne vysoko kvalitnú demineralizovanú vodu - a my sa postaráme o regeneráciu. Náš skúsený tím technikov predaja a servisu je pripravený vám pomôcť.

keyboard_arrow_up