Úprava vody pre diaľkové vykurovanie

Správna úprava vody je predpokladom optimálnej návratnosti investícií, pretože správna kvalita vody je nevyhnutná na optimalizáciu životnosti potrubí, kotlov a výmenníkov tepla.

Predĺžte životnosť potrubí správnou úpravou vody

Systémy diaľkového vykurovania využívajú teplo z najrôznejších zdrojov energie, ako sú kombinované elektrárne teplárne (CHP), zariadenia na výrobu energie z odpadu (WtE), kotolne na vykurovanie, prebytočné teplo z priemyselnej výroby, solárne teplo, ako aj geotermálne teplo a veľké tepelné čerpadlá. Voda na diaľkové vykurovanie však nie je iba ohrievaná voda. Kvalita vody má veľký význam.

Hlavným cieľom úpravy vody je zabrániť korózii, usadeninám a prasklinám potrubia. Praskliny potrubia spôsobujú zákazníkom prerušenie dodávky, stratu vzácnej vody a riziko vniknutia neupravenej vody, ktorá môže znečistiť upravenú vodu v distribučnej sieti.

Ako zabrániť korózii

Kyslík, soli a častice vo vode môžu spôsobiť koróziu. Kyslík reaguje s oceľovým potrubím diaľkového vykurovania, zatiaľ čo soli pôsobia ako katalyzátor elektrochemickej korózie.

Hlavným cieľom úpravy vody je zabrániť korózii, usadeninám a prasklinám potrubia. Odstránením solí a kyslíka a úpravou pH sa odstráni príčinu korózie (vrátane mikrobiálnej korózie).

 

Priradený článok

Sú chemikálie riešením alebo súčasťou problému v súvislosti s koróziou?

Poradenská skupina COWI túto otázku rozpracúva a zdôrazňuje výhody optimálnej úpravy vody v systéme diaľkového vykurovania.

Stiahnuť článok

Kyslík odstránite nechemickým riešením

Dánska spoločnosť diaľkového vykurovania Skanderborg-Hørning District Heating nedávno nainštalovala membránový odplynovač na odstraňovanie kyslíka z napájacej vody. Venujte 2 min. vedúcemu výroby, Larsovi Jörgenovi Damovi a dozviete sa, ako správna úprava vody môže zabrániť korózii.

Viac informácií o membránovom odplynovači

Odporúčania

Úprava vody a prevencia korózie

Dánska asociácia diaľkového vykurovania zverejnila svoje odporúčania na správnu úpravu vody s cieľom zvýšiť životnosť kľúčových zariadení, ako sú kotly, ventily, armatúry, inštalácie a podzemné potrubie.

Získajte bezplatnú kópiu

Znížte znečistenie pomocou magnetickej vložky

V okruhu diaľkového vykurovania nevyhnutne dochádza k vniknutiu surovej vody, či k výskytu koróznych produktov a nerozpustného magnetitu, čím dochádza k znečisteniu a v najhoršom prípade k poruchám. Použitím vhodných technológií to však môžeme výrazne oddialiť.

Minimálne sa odporúča filtrácia častíc s vrecovým filtrom a magnetickou vložkou. Magnetická vložka vo filtri na častice účinne zachytáva zvyšky magnetitu z vody v okruhu.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tomto riešení, obráťte sa na miestnu pobočku EUROWATER.

Nájdite miestnu pobočku

Úprava vody pre diaľkové vykurovanie

V tomto prospekte je programovou náplňou voda! Prečítajte si o nechemickej doplňovacej vode a o tom, ako znížiť znečistenie filtráciou čiastočného prúdu z celkového prietoku.

Stiahnite si prospekt

Mobilná úpravňa vody - pripravená na použitie!

Ak dôjde k dočasnému problému s úpravou vody, prenájom mobilnej úpravy vody EUROWATER poskytuje jednoduché riešenie. Video (2 min.) uvádza príklad toho, ako mobilná úpravňa vody narába s náplňou zásobníka tepelnej energie.

Či už potrebujete pitnú, dezinfikovanú, zmäkčenú alebo demineralizovanú vodu, máme na to mobilné riešenie.

Prečítajte si viac o našich mobilných úpravniach vody

Ako vám môžeme pomôcť?

Náš tím špecialistov je pripravený odpovedať na vaše otázky týkajúce sa riešení úpravy čistej vody.

keyboard_arrow_up