Úprava vody pre diaľkové vykurovanie

Úprava vody
je riadením aktív

Správnou úpravou vody zabránite korózii, usadeninám a prasklinám v potrubí vášho systému diaľkového vykurovania. Správna kvalita vody je nevyhnutná pri riadení aktív.

Odstránenie kyslíka

Kyslík je predpokladom procesu korózie. Odstránením kyslíka z vody ešte pred vstupom do siete diaľkového vykurovania sa eliminuje riziko korózie. Zníži sa aj potreba lapača kyslíka a v niektorých prípadoch ho možno úplne vynechať.

check-circle-1

Odsolenie napájacej vody

Soli zvyšujú vodivosť vody a tým pádom aj riziko elektrochemickej korózie. Soli zároveň poskytujú priaznivé prostredie na rast baktérií a mikrobiálnu koróziu. Odsolená napájacia voda tak odstráni príčiny procesu korózie.

check-circle-1

Úprava pH

Hodnota pH obehovej vody diaľkového vykurovania by mala byť 9,8 (± 0,2), pretože udržiava vnútornú magnetitovú vrstvu potrubia v diaľkovom vykurovaní, ktorá ma antikorózne vlastnosti. Hodnotu pH upravuje dávkovanie hydroxidom sodným (NaOH). Používaním odsolenej vody možno znížiť spotrebu NaOH o viac než 90%. 

check-circle-1

Kyslík odstránite nechemickým riešením

Dánska spoločnosť diaľkového vykurovania Skanderborg-Hørning District Heating nedávno nainštalovala membránový odplynovač na odstraňovanie kyslíka z napájacej vody. Venujte 2 min. vedúcemu výroby, Larsovi Jörgenovi Damovi a dozviete sa, ako správna úprava vody môže zabrániť korózii.

Viac informácií o membránovom odplynovači

Správnou úpravou vody zlepšíte kvalitu vody

Hlavným cieľom správnej úpravy vody je zabrániť korózii, usadeninám a prasklinám v potrubí – skrátka, predĺžiť životnosť zariadenia. Odstránením solí a kyslíka z vody diaľkového vykurovania a úpravou hodnoty pH eliminujete príčinu korózie, a to vrátane mikrobiálnej korózie.

Zmäkčovače sú už desiatky rokov bežnou súčasťou úpravy vody v diaľkovom vykurovaní. Po odstránení vápnika a horčíka však prítomnosť solí a kyslíka naďalej ovplyvňuje kvalitu vody. Vodivosť bude preto rovnaká aj po zmäkčovaní.

Odsoľovanie reverznou osmózou dosahuje vysokú mieru zadržania solí až do 98%. Odsolená voda navyše uľahčuje detegovať vniknutie surovej vody, čím možno udržať bezpečnú dodávku. Kyslík sa dá odstrániť membránovým odplyňovačom. Ide o nechemické riešenie, čím sa potreba lapača kyslíka zníži o viac ako 90% a v niektorých prípadoch ho možno úplne vynechať.

Redukovanie zvyškového magnetitu pomocou magnetickej vložky

V okruhu diaľkového vykurovania nevyhnutne dochádza k vniknutiu surovej vody, výskytu koróznych splodín a suspendovaného magnetitu, čím dochádza k znečisteniu a v najhoršom prípade k poruchám. Použitím vhodných technológií to však možno výrazne oddialiť.

Odporúča sa prinajmenšom filtrácia častíc pomocou filtra so sáčkom a magnetickou vložkou. Magnetická vložka v časticovom filtri účinne zachytáva zvyškový magnetit z obehovej vody.

Viac informácií o filtroch so sáčkom

Viac informácií o diaľkovom vykurovaní

Vybrali sme niekoľko publikácií, ktoré sú relevantné pre prácu s vodou v oblasti diaľkového vykurovania.

Mobilná úpravňa vody - pripravená na použitie!

Ak dôjde k dočasnému problému s úpravou vody, prenájom mobilnej úpravy vody EUROWATER poskytuje jednoduché riešenie. Video (2 min.) uvádza príklad toho, ako mobilná úpravňa vody narába s náplňou zásobníka tepelnej energie.

Či už potrebujete pitnú, dezinfikovanú, zmäkčenú alebo demineralizovanú vodu, máme na to mobilné riešenie.

Prečítajte si viac o našich mobilných úpravniach vody

Ako vám môžeme pomôcť?

Náš tím špecialistov je pripravený odpovedať na vaše otázky týkajúce sa riešení úpravy čistej vody.

keyboard_arrow_up