Šetrenie vody 

Redukujme našu spotrebu a vodu recirkulujme.

Ušetrite vodu a energiu vo vašej úprave vody

Na výrobu vody potrebujeme vodu. Výroba vody v správnej kvalite je spojená s určitým plytvaním vodou.

V spoločnosti EUROWATER sa zameriavame na minimalizáciu tohto odpadu. Pokrok v oblasti vedy a techniky, ako aj dlhoročné skúsenosti nám pomáhajú zlepšovať využitie vody. V prospech životného prostredia a konkurencieschopnosti našich zákazníkov.

V úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi sme vyvinuli inteligentné, udržateľné a efektívne vodné riešenia. Súbor problémov a riešení demonštruje využitie vody so recykláciou až 100%. V niektorých prípadoch bola návratnosť investícií iba 6 mesiacov.

Efektívne využívanie vody vo veľkej nemocnici v Dánsku

DNU, The New University Hospital, is one of the largest hospitals in Denmark. EUROWATER designed and delivered a turnkey water treatment plant.  

Odense Universitetshospital je jednou z najväčších nemocníc v Dánsku. Spoločnosť EUROWATER navrhla a dodala úpravňu vody na kľúč. 

Úpravňa vody vyrába mäkkú vodu a demineralizovanú vodu s rekuperáciou vody až 90%. Voda sa používa v oddelení klinickej biochémie, oddelení patológie a v spoločných laboratóriách na odber vzoriek.

Pozrite si referenciu

 

88 % využitie vody

Voda je jednou z hlavných zložiek pri výrobe potravín a nápojov. Preto bolo vysokou prioritou znížiť spotrebu vody, keď dánsky pivovar Harboe modernizoval svoju existujúcu čističku vody.

Odpadová voda by sa mala udržiavať na absolútnom minime. Dnes Harboe ušetrí 90 000 metrov kubických vody ročne.

Prečítajte si ako

RO-PLUS - odpadová voda znížená o 60%

RO-PLUS je séria reverznej osmózy navrhnutá na vysokú mieru využitia vody. Táto séria je navrhnutá podľa rovnakých konceptuálnych princípov ako naše štandardné zariadenia na reverznú osmózu - vysoko kvalitná demineralizovaná voda bez použitia chemikálií.

Prečítajte si o RO-PLUS

Efektívne využívanie vody pri diaľkovom vykurovaní

Aalborg Forsyning, dánska spoločnosť zaoberajúca sa diaľkovým vykurovaním, hľadala riešenie úpravy vody so zameraním na náklady počas životnosti a efektívne využitie vody.

Spoločnosť EUROWATER navrhla riešenie úpravy vody s nízkymi prevádzkovými nákladmi vrátane spotreby vody, elektriny a regeneračnej soli.

Pozrite si referencie

Ako vám môžeme pomôcť?

Náš tím špecialistov je pripravený odpovedať na vaše otázky týkajúce sa riešení úpravy čistej vody.

keyboard_arrow_up