Poslanie, vízia a hodnoty

Stručne povedané, naše poslanie znie: Ošetrujeme vodu! Tu sme nositeľmi zmeny. Vysvetlili sme, čo je pre nás zásadné v každodennej práci s úpravou vody pre našich zákazníkov a objasnili sme našu víziu, aby sme ukázali kam smerujeme.

Prečo sme tu?

Poslanie


Ošetrujeme vodu!

Našim zákazníkom ponúkame riešenia na úpravu vody, ktoré im poskytujú bezpečný denný prísun požadovanej kvality a množstva vody a zároveň vyžadujú najmenšiu možnú spotrebu zdrojov s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Vďaka dlhodobej spolupráci ponúkame našim zákazníkom neustále napredovanie v spôsoboch optimalizácie ich riešení úpravy vody - pomocou nových poznatkov a technológií a podľa vývoja nárokov našich zákazníkov.

 

Kam smerujeme?

Vízia

Chceme byť cenným dodávateľom inteligentných a spoľahlivých riešení úpravy vody a preferovaným partnerom pre náročných a kvalitných zákazníkov v oblasti pitnej a procesnej vody, ktorí chcú optimálne a dlhodobé riešenia.

Chceme byť atraktívnym pracoviskom pre zamestnancov, ktorí sa usilujú o profesionálny a osobný rozvoj a ktorí oceňujú prácu s vysokou mierou voľnosti a zodpovednosti pri každodennej práci - na základe akceptovania a rešpektovania rozdielov v pracovnej pozícii, pracovnej oblasti a osobnosti každého zamestnanca.

Na akých hodnotách staviame svoju činnosť?

Hodnoty


Hodnota pre zákazníkov

Všetko, čo robíme pre našich zákazníkov, pre nich musí byť pridanou hodnotou.

Dôvera

Môžete vložiť dôveru do toho, čo hovoríme a my preberáme zodpovednosť za to, čo robíme. Počas práce na úprave vody môžu vzniknúť komplikácie, ale my ju nevzdáme, dokým nebude dokončená!

Rešpekt

Prijímame a rešpektujeme rozmanitosť ako základ dobrých rozhodnutí a riešení. Vzájomná úcta a lojalita tvoria základ dlhotrvajúcich a blízkych vzťahov.

Rešpektujeme, že naši zákazníci majú rôzne požiadavky a našou úlohou je poskytnúť im čo najlepšie riešenie.

keyboard_arrow_up