Náš svet je voda

Čistá voda je podmienkou života. Viac ako 98 % všetkej sladkej vody sa vyskytuje buď vo forme podzemnej vody alebo ako ľad. Obraz ľadovca je súčasťou nášho vizuálneho vyjadrenia už mnoho rokov. Zachytáva jednu z nepatrných vlastností vody a to skutočnosť, že voda sa prirodzene vyskytuje v troch skupenstvách: pevnom (ľad), kvapalnom (voda) a plynnom (para).

Všetko sa začína vodou

V spoločnosti EUROWATER je voda na dennom poriadku; 24 hodín každý deň v týždni, 365 dní v roku. Neustále sa snažíme prinášať riešenia na úpravu vody, ktoré si vyžadujú najmenšiu možnú spotrebu zdrojov s minimálnym dopadom na životné prostredie. Toto poslanie podporuje Ciele udržateľného rozvoja a to najmä Článok 6 "o čistej vode a sanitácii" a Článok 12 "o zodpovednej spotrebe a výrobe".

Iba menej ako jedno percento vodných zdrojov na Zemi možno použiť ako pitnú vodu, čo má vplyv na komunity, podniky a priemyselné odvetvia. Pri pohľade na túto skutočnosť je životne dôležité, aby sme vyvíjali technológie na zníženie spotreby vody a jej opätovné použitie. 

UN's SDG

NYE - obývateľné inteligentné mesto

Aarhus, druhé najväčšie mesto v Dánsku, má nové predmestie s názvom NYE („nové“).

Až 40 % spotreby vody v NYE je pokrytých zachytávaním dažďovej vody. Spoločnosť EUROWATER vyvinula a zaviedla úpravňu vody na čistenie dažďovej vody a jej opätovné použitie ako úžitkovej vody na splachovanie a pranie.

Prečítajte si o projekte viac

Úspora vody v pivovare

Voda je jednou z hlavných zložiek piva a nealkoholických nápojov. Pivovar má preto veľkú spotrebu vysoko kvalitnej vody. Toto je prípad aj dánskeho pivovaru v Skælskøru, ktorý vlastní a prevádzkuje od roku 1883 Harboes Bryggeri A/S.

Pivovar vylepšil úpravu vody na jednotky reverznej osmózy RO-PLUS. Séria je navrhnutá pre nízku spotrebu vody a energie. Harboes Bryggeri A/S teraz spätne získava 88 % vody - a pivo stále chutí vynikajúco! 

Prečítajte si o tomto prípade

Začnite ekologickú transformáciu

Zdieľané znalosti môžu byť návodom k zelenšej budúcnosti. State of Green je dánske neziskové verejno-súkromné partnerstvo zamerané na pomoc ekologickej transformácii firiem a organizácií. EUROWATER je jedným zo 600 partnerov, ktorí vám ponúkajú k dispozícii svoje vlastné znalosti.  

Prečítajte si viac o State of Green

Ušetrite vodu s RO-PLUS

RO-PLUS je špeciálny typ jednotiek reverznej osmózy optimalizovaný na vysoké využitie vody a nízku spotrebu energie. Jednotky sú navrhnuté na mieru využitia až 90 %, pričom neohrozujú spoľahlivosť úpravne ani kvalitu vody.

Prečítajte si o RO-PLUS

Recirkulácia znižuje spotrebu vody

Pri zabezpečovaní vysoko kvalitných výrobkov sa priemysel povrchových úprav spolieha na veľké množstvo oplachovej vody. Recirkulácia oplachovej vody umožňuje dosiahnuť ekologickú udržateľnosť a súčasne zníženie nákladov.  

Prečítajte si o vode na povrchovú úpravu

keyboard_arrow_up