Filtrácia


Filtrácia sa bežne používa na výrobu pitnej vody zo zdrojov podzemnej vody. Požadovaná kvalita pitnej vody sa dosahuje v tlakovom filtri s individuálne zloženými vrstvami filtračného média, napríklad na neutralizáciu agresívneho oxidu uhličitého alebo na zachytávanie železa, mangánu, amónnych látok a mechanických nečistôt.

Filtrácia môže byť navyše využitá aj na vstupe do technológie úpravy vody ako jednotka predúpravy alebo aj na jej konci. Príklady: obehová voda, recirkulácia vody, kotlová voda, chladiaca voda, odpadová voda, rekarbonizácia.

Zvoľte si produkt a dozviete sa viac

keyboard_arrow_up