Membránová filtrácia 


Membránová filtrácia je tlakovou separačnou metódou, ktorá funguje bez použitia chemikálií. Membránová filtrácia môže produkovať vysoko kvalitnú demineralizovanú vodu alebo čiastočne zmäkčenú vodu bez častíc a mikroorganizmov. 

Voda upravená membránovou filtráciou sa zvyčajne používa ako procesná voda, voda z kotla, voda na diaľkové vykurovanie, chladiaca voda, oplachová voda, laboratórna voda alebo pitná voda.

Vyberte si produkt a získajte viac informácií

Výrobky sú k dispozícii aj na prenájom

Nanofiltrácia alebo reverzná osmóza?

Reverzná osmóza je najjemnejší typ filtrácie s veľkosťou pórov menšou ako 1 nm a elimináciou iónov viac ako 98%. Typický prevádzkový tlak jednotky reverznej osmózy prevádzkovanej na vodu z vodovodu je 12-16 bar.

Nanofiltrácia je tiež veľmi jemnou filtráciou, ale rejekcia iónov je v porovnaní s reverznou osmózou nižšia. Typický prevádzkový tlak nanofiltračnej jednotky je 4 až 7 barov.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás

keyboard_arrow_up