Demineralizer used for pretreatment

Demineralizačné zariadenia
- bez predúpravy

Demineralizácia je odstránenie rozpustených tuhých látok vo vode iónovou výmenou. Demineralizátor od spoločnosti EUROWATER nevyžaduje žiadnu špeciálnu predúpravu vstupnej vody, aby sa dosiahla kvalita demineralizovanej vody. Zariadenia sa používajú na mnoho uplatnení, vrátane výroby oplachovej vody, procesnej vody, kotlovej vody a ďalších.

Demineralizačné zariadenia sú dvojstĺpcové systémy, kde voda najskôr prechádza katexovým stĺpcom a potom prechádza anexovým stĺpcom.

Kde je demineralizátor dôležitý

Prehľad produktov

Náš sortiment zahŕňa veľké množstvo štandardných zariadení, ktoré sú všetky navrhnuté a vyrobené interne. Východiskovým bodom je náš modulárny štandardný systém zaisťujúci vysokú flexibilitu, vysokú spoľahlivosť v prevádzke a krátke dodacie lehoty. Každé riešenie je možné prispôsobiť a postaviť podľa konkrétneho uplatnenia prispôsobením výberu materiálu, prístrojového vybavenia a riadiaceho systému - na základe nášho kombinovaného know-how.

Dizajn zariadení
Demineralizačné zariadenia sú k dispozícii s poloautomatickou alebo automatickou regeneráciou. Poloautomatické zariadenia na demineralizáciu vyžadujú manuálne spustenie regenerácie, zatiaľ čo automatické zariadenie zaháji regeneráciu, keď je kapacita demineralizátora vyčerpaná.

 

Ďalšie informácie, technické listy a pokyny získate od miestnej predajnej a servisnej kancelárie. 


Kontaktujte nás

Demineralizer DCME

Automatický - protiprúd

Typ produktu:DMCE
Moduly:3
Prietok až:13 m3/h
Kvalita:2-5 µS/cm
Demineralizer DME

Automatický
súbežný prúd

Typ produktu:DME
Moduly:7
Prietok až:5 m3/h
Kvalita:5-20 µS/cm
Demineralizer DMHE

Automatický
súbežný prúd

Typ produktu:DMHE
Moduly:5
Prietok až:20 m3/h
Kvalita:5-20 µS/cm
Demineralizer DMS

Poloautomatický
súbežný prúd

Typ produktu:DMS
Moduly:8
Prietok až:5 m3/h
Kvalita:5-20 µS/cm

Vysoká kvalita vody a nízka spotreba chemikálií s protiprúdovou regeneráciou

Pri regenerácii s protiprúdom je smer prúdenia počas prevádzky a regenerácie opačný. Toto poskytuje účinnejšiu regeneráciu, ktorá vedie k nižšej spotrebe chemikálií a kvalite vody až k hodnote 1-5 μS/cm. V našej demineralizačnej sérii DMCE je k dispozícii automatická regenerácia s protiprúdom.

Aby sa využila kapacita systému vyváženým spôsobom a optimalizovala sa spotreba chemikálií pre proces neutralizácie, je katexový stĺpec často menší ako anexový stĺpec.

Kontaktujte nás pre karty údajov alebo ďalšie informácie.

Kontaktujte svoju predajnú a servisnú pobočku

 

Demineralizer DMCE with counter-current regeneration

Spoľahlivé zariadenia na demineralizáciu

Nehrdzavejúce nádrže

Filtračné nádrže sú z ocele a preto sú menej náchylné na zmeny tlaku. Nádrže sú potiahnuté vrstvou polyetylénu. Filtračné nádrže teda kombinujú pevnosť ocele so silnými antikoróznymi vlastnosťami syntetického materiálu PPA (C5-M).

Bezporuchový ventil

Náš patentovaný päťcyklový ventil je vyrobený z vysoko kvalitného syntetického materiálu a obsahuje iba málo pohyblivých častí. Spoločne to predstavuje ventil so spoľahlivou prevádzkou, dlhou životnosťou a minimálnou údržbou.

Potrubný systém

Štandardne sa potrubný systém dodáva vo vyhotovení v PVC, ktorý je odolný voči korózii a chemikáliám. Všetky tesnenia a O-krúžky sú z materiálov bez obsahu silikónov. Potrubný systém je k dispozícii aj z iných materiálov, ako je PP a PVDF.

Štandardné riadenie

Každé demineralizačné zariadenie je vybavené štandardným PLC riadením. Ovládacie prvky sú účelovo vyrobené a individuálne naprogramované našimi vlastnými špecialistami. Jednoduché užívateľské rozhranie uľahčuje kontrolu parametrov konfigurácie a ovládanie prevádzky i regenerácie.  

UPCORE pre jednotky s vyšším prietokom a samočistiace jednotky

Automatické demineralizátory využívajúce princíp UPCORE™ (UPflow COuntercurrent REgeneration) poskytujú významné výhody:

  • Vysoký prietok: až 70 m3/h
  • Vysoká kvalita vody: 1-3 μS/cm
  • Nízka spotreba chemikálií
  • Konštantná, nízka tlaková strata vďaka samočistiacemu princípu činnosti

 

 

Riešenie na mieru

IR zváraný potrubný systém

Toto riešenie UPCORE™ je nabité špeciálnymi vlastnosťami pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku kotla pri výrobe zinku. Riešenie je navrhnuté pre prietok 2x 37 m3/h.

Potrubný systém PP-H
Potrubný systém je vyrobený z IR-zváraného PP-H. Všetky zvary sú zdokumentované, obe so štítkom na zváraní a protokolom o zváraní. 

Regenerácia kyselinou sírovou
Regenerácia sa uskutočňuje kyselinou sírovou (H2SO4) a nie chlorovodíkovou (HCl), ktorá sa bežne používa na regeneráciu demineralizačných jednotiek. Výhodou kyseliny sírovej je, že nespôsobuje problémy s chloridmi v odpadových vodách. Avšak generuje veľa tepla. Na strane jednotky s obsahom kyseliny je nainštalovaný špeciálny snímač prietoku a ejektorové zariadenie z tepelne odolného PVDF.

Preskúmajte túto inštaláciu

 

 

Demineralizovaná voda s nízkou vodivosťou

Zariadenia s kombinovanou náplňou Mixed-bed sa používajú na jemné dočistenie demineralizovanej vody. Úpravou demineralizovanej vody s nízkym obsahom kyseliny uhličitej (rozpusteného CO2) je možné dosiahnuť vodivosť nižšiu ako 0,1 μS/cm pri 10 °C.

Prejsť na zariadenia s kombinovanou náplňou Mixed-bed

Mixed-bed for polishing of demineralized water

Získajte viac informácií o optimálnom riešení demineralizácie

V tejto písomnej informácii pre používateľov nájdete informácie o procese demineralizácie a o tom, ako dosiahnuť optimálne riešenie.

Stiahnite si prospekt

Download leaflet about demineralizers

Pozrite si referencie s demineralizátormi

Získajte optimálne riešenie

Výber zariadenia závisí od jeho použitia, kvality vody a spotreby vody. Sme tu pre vás, aby sme zabezpečili optimálne riešenie založené na našom spoločnom know-how. Vyplňte a odošlite nám formulár a my sa vám ozveme.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Prečítajte si o našich pravidlách ochrany osobných údajov a GDPR.

keyboard_arrow_up