Úprava vody pre kotly

Vysoko kvalitná voda pre kotly

Para má veľmi vysokú tepelnú kapacitu a je nevyhnutná v priemyselných procesoch, pri výrobe tepla v diaľkovom vykurovaní alebo pre vysokotlakové turbíny, ktoré vyrábajú elektrinu v teplárňach a elektrárňach. 

Kvalitná kotlová voda je mimoriadne dôležitá pre predĺženie životnosti potrubí, kotlov a výmenníkov tepla a pre zabezpečenie nepretržitého výkonu a prevádzkovej spoľahlivosti.

Optimálna úprava kotlovej vody odstráni nečistoty v napájacej vode, čím redukujeme:

  • Koróziu a tým aj opotrebenie kotla
  • Frekvenciu dúchania
  • Stratu energie
  • Spotrebu chemikálií
  • Škálovanie
  • Rezíduá  

Technológia na úpravu vody pre kotly

Najlepšie ríešenie vychádza vždy z poznania individuálnych potrieb a kvality miestnej surovej vody vo vzťahu ku kvalite napájacej vody potrebnej pre použitie v kotli.

Čítajte viac o kotlovej vode pre osobitné priemyselné použitie a neváhajte nás kontaktovať v prípade, že sa potrebujete poradiť o úprave vody pre kotol tak, aby vyhovovala vašim požiadavkám.

Úprava vody pre priemyselné parné kotly

Optimálna úprava vody pre priemyselné parné kotly v súlade s normami EN 12953-10 a TRD 611.

Prejsť na priemyselné parné kotly

Vysokotlaková parná turbína

Optimálna úprava prídavnej vody pre parné kotly kombinovanej výroby tepla a energie v súlade s normami EN 12952-12, VGB S-010-00 a IAPWS TGD.

Prejsť na vysokotlakové parné kotly

 

Kotly diaľkového vykurovania

Optimálna úprava prídavnej vody pre tepelné kotly v súlade s odporúčaniami Dánskej asociácie diaľkového vykurovania a normami AGFW-Arbeitsblatt FW 510.

Prejsť na tepelné kotly

 

Ako vám môžeme pomôcť?

Náš tím špecialistov je pripravený odpovedať na vaše otázky týkajúce sa riešení úpravy čistej vody.

keyboard_arrow_up