Deaerácia


Deaerátory sa používajú na zníženie obsahu kyslíka, kyseliny uhličitej a vzduchu vo vode, hlavne aby sa zabránilo korózii.

Vyberte si produkt a získajte viac informácií

keyboard_arrow_up