Kontakt

Obchodné a servisné stredisko v Slovenskej republike


EUROWATER, spol. s r.o.
Jantárová 33
851 10 Bratislava - Jarovce
Slovensko

E-mail:     info.sk@eurowater.com
Tel.:          +421 (0)2 62860115
                 +421 (0)2 62860120

Prevádzkové hodiny
Pondelok - Štvrtok:       08:00 - 16:30
Piatok:                            08:00 - 14:30
Obedná prestávka:       12:00 - 12:30

Servis 
E-mail:      service.sk@eurowater.com
Tel.:          +421 908 325 969 (počas prev. hodín)

Fakturácia
E-faktúry: faktury.sk@eurowater.com

IČO:         17310041
DIČ:         2020299457
IČ DPH:   SK2020299457 (V.A.T. Reg. No.)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 638/B.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK72 7500 0000 0005 8475 5393

 

 

Medzinárodný kontakt

EUROWATER má dcérske spoločnosti v 14 krajinách, ktoré poskytujú služby našim zákazníkom prostredníctvom 23 miestnych pobočiek. Medzinárodný aspekt tvorí základ širokej výmeny skúseností a zaraďuje nás medzi popredných výrobcov úpravní vody v Európe.

Nájdite miestnu predajnú a servisnú pobočku

keyboard_arrow_up