Úprava vody v rôznych priemyselných odvetviach

Našim poslaním je navrhovať riešenia úpravy vody, ktoré si vyžadujú najmenšiu možnú spotrebu zdrojov
a s minimálnym dopadom na životné prostredie. Vďaka širokému sortimentu výrobkov, dlhoročným skúsenostiam a vysokému nasadeniu plníme svoje poslanie v obrovskej škále priemyselných odvetví a možností uplatnenia, ako sú pitná voda, procesná voda, kotlová voda, voda pre diaľkové vykurovanie, chladiaca voda a voda na oplachy.

keyboard_arrow_up