Predmestie NYE je nové inteligentné mesto príjemné na život

Vydané: 27. mája 2020 | Kontakt

Aarhus, druhé najväčšie mesto v Dánsku, má nové predmestie s názvom NYE („nové“). Zriadenie nového predmestia poskytuje možnosť prehodnotiť zdroje a vytvoriť inteligentné mesto príjemné na život a s holistickým prístupom k správe vodných zdrojov.

40% spotreby vody v NYE je pokrytých zachytávaním dažďovej vody. Spoločnosť EUROWATER vyvinula a zriadila úpravňu vody na čistenie dažďovej vody a jej opätovné použitie na splachovanie a pranie.   

Ide o prvé riešenie úpravy vody tohto druhu v Dánsku. Inými slovami, inovatívne riešenie, ktoré využitím dažďovej vody znižuje spotrebu pitnej vody a stáva sa tak základom pre vzrušujúce moderné mesto.

Prví občania sa presťahovali do NYE v auguste 2018 a časom sa populácia predmestia rozrastie na 15.000 obyvateľov.

Riešenie úpravy vody

Zozbieranú dažďovú vodu upravuje tlakový filter iba s použitím prirodzeného procesu oxidácie a filtrácie. Voda sa ďalej upravuje pomocou ultrafiltrácie na výrobu vody vysokej kvality. Čistá voda sa zbiera v zásobníku vody. Pred distribúciou do domácností prejde voda UV dezinfekciou.

Silná spolupráca

Tento projekt podporuje dánske Ministerstvo životného prostredia a potravinárstva v rámci Programu vývoja a demonštrácie enviromentálnych technológií (MUDP) a realizuje sa v spolupráci s nasledujúcimi spoločnosťami.

keyboard_arrow_up