Ultračistá voda 


Ultračistá voda má veľmi nízku vodivosť (0,06-0,2 μS / cm), pretože takzvané dočistenie alebo zvyškové odsoľovanie vody odstraňuje z vody zvyšky solí alebo minerálov. To sa dá dosiahnuť dvoma spôsobmi, elektrodeionizáciou alebo systémami s náplňou Mixed-bed. Výroba ultračistej vody je zložitý proces, v ktorom sú prítomné všetky kroky úpravy vody: filtrácia, zmäkčovanie a demineralizácia.

Ultračistá voda sa používa najmä na výrobu liekov, v nemocniciach, v lekárskom výskume a v laboratóriách, na výrobu počítačových čipov a ako napájacia voda pre kotly.

Pre ďalšie informácie o ultračistej vode kontaktujte prosím vašu miestnu predajnú a servisnú pobočku.

Kontaktujte nás

 

Ultračistá voda

Odstránené prvky

Sodík (Na+)
Chloridy (CI-)
Dusičnany (NO3-)
Sírany (SO4--)
Kyselina kremičitá (SIO4-)
Zásaditosť (HCO3-)

Výrobky používané na ultračistú vodu

keyboard_arrow_up